Afløsning

Afløsning er pasning i hjemmet til familier med et hjemmeboende barn med særlige behov.

Afløsning er Familiekontoret ved Bifrosts betegnelse for pasning i hjemmet til familier med et hjemmeboende barn med særlige behov. Hovedformålet med ordningen er at lette hverdagen for familierne.

 Denne ydelse findes i to udgaver – Afløsning 1 og Afløsning 2

 Bifrost bestræber sig altid efter at tilpasse afløsningen efter familiernes behov, og den kan tilrettelægges på alle tider af døgnet og i alle ugens dage. Ud over den konkrete pasning af barnet, kan der også være mulighed for, at afløseren kan hjælpe med små praktiske opgaver, træning, stimulering og/eller ture ud af huset. Formålet med afløsningen kan dels være at tilgodese barnet med det særlige behov, men ydermere også for at tilgodese eventuelle søskende eller at give et frirum til forældrene.

 Hvor mange timers afløsning familierne bevilliges i hhv. Afløsning 1 og Afløsning 2, besluttes af familiens rådgiver.

 I Afløsning 1 ligger det bevilgede antal timer på den samme dag og det samme tidspunkt hver uge, og der kan ikke afviges herfra. I denne ordning kan der kun ansættes personale, der kan aflønnes som uuddannet. Bifrost rekrutterer eller ansætter den profil, der ønskes til opgaven, og rådgiveren præsenterer vedkommende i familien og er herefter ansvarlig for opgaven i praksis.

 I Afløsning 2 er det op til familien og Bifrost at tilrettelægge opgavens indhold, og det bevilgede antal timer kan bruges efter behov, dog inden for bevillingsrammen.

 I Afløsning 2 er det Bifrosts opgave at undersøge familiens og barnets ønsker og behov i forhold til en afløser. Når familiekonsulenterne har fundet en egnet profil til opgaven, vil denne blive præsenteret i familien og herefter beslutter alle parter, om et eventuelt samarbejde skal opstartes. Hvis ikke det er tilfældet, vil der blive kigget efter en anden profil. Familien er velkommen til at foreslå en ønsket profil i eget eller barnets netværk.

 Afløsere bliver ansat af Bifrost, og det er derfor Bifrost, der er ansvarlig for de ansættelsesmæssige forpligtelser.

 For Afløsning 2 er det gældende, at Familiekonsulenter fører tilsyn og giver råd og vejledning til afløserne, ligesom afløserne også løbende bliver tilbudt relevante kurser for at sikre, at afløserne lever op til de forventninger, der er fra de forskellige parter.