Kontaktpersonsordning

Bifrost rekrutterer og ansætter kontaktpersoner til børn og unge, der har brug for en voksenkontakt ud over den, barnets familie kan tilbyde samt til unge med lettere eller middelsvære livsproblematikker.

Formålet med en kontaktperson er at sikre barnets følelsesmæssige udvikling gennem et supplement til det, forældrene kan tilbyde i barnets hverdag, eller at støtte den unge i sin udvikling og hjælpe den unge til fastholdelse i uddannelse.

Kontaktpersonerne arbejder ud fra en handleplan, som er udarbejdet af barnets/den unges socialrådgiver. I handleplanen fremgår der pædagogiske mål og der udarbejdes en status hvert halve år.

Se her hvilke kompetencer, der lægges vægt på hos kontaktpersoner