Af­last­ning

Kontinuerlige ophold af kortere varighed. Weekend og hverdags aflastning.