Af­last­ning

Aflastning er kortere ophold af forskellige varighed med overnatning.