Læs mere om Gården

Indhold, metode, omfang og opfølgning

Aflastning på Gården

 • Formål

  Aflastning på Gården har til formål at tilbyde familier den aflastning, de er bevilliget, således at familien kan forblive samlet (så længe de selv ønsker det). Aflastning på Gården forebygger døgnanbringelse.

 • Indhold

  Med afsæt i handleplanen udarbejder Gården en udviklingsplan, som indeholder mål og delmål i forhold til barnets udviklingsområder. Udviklingsplanen suppleres af dagsskemaer for det enkelte barn, der sikrer, at barnet får opfyldt sine behov på den rigtige måde på det mest optimale tidspunkt.

   Hovedelementerne i indsatsen er:

  • Pædagogisk hjælp, støtte og stimulering
  • Dannelse af nye venskaber

   Den pædagogiske, praktiske og plejemæssige tilgang, som er i hjemmet understøttes under aflastningen.

  Forældrene har det behandlingsmæssige ansvar for barnet og skal sikre, at de nødvendige helbredsoplysninger og oplysninger om medicinering er videregivet til Gården.

  Forældrene varetager selv den nødvendige ledsagelse ved sygehusindlæggelse og lægebesøg, mens barnet er i aflastning. Ved akutindlæggelser tilstræber Gården at blive hos barnet, til forældrene ankommer.

  Barnet skal selv medbringe personlige hjælpemidler.

 • Metode

  Vores daglige praksis tager afsæt i den anerkendende tilgang, der tager sit udgangspunkt i det, der virker samt at holde fokus på muligheder frem for begrænsninger.

  Den daglige indsats dokumenteres i Bostedsystemet, herunder opfølgning på mål og delmål.

  Der udarbejdes døgnbeskrivelser på den enkelte, som beskriver, hvordan døgnet leves, samt hvilken hjælp og behov barnet/den unge har.

 • Varighed/Omfang

  Varighed efter behov.

  Aflastningens omfang er fleksibelt og kan tilrettelægges af rådgiver i samarbejde med Gården efter familiens behov. Der er klubdage i hverdagene, hvor barnet ankommer efter skole og sendes i skole næste dag. Der er weekendaflastning, hvor barnet ankommer fredag efter skole og sendes i skole om mandagen.

 • Opfølgning

  Bifrost deltager i de årlige statusmøder, som der indkaldes til af rådgiver.

  Bifrost udarbejder statusrapport én gang om året for børn og unge.