Læs mere om Karlsvognen på Bygden

Indhold, metode, omfang og opfølgning

Aflastning på Karlsvognen

 • Formål

  Aflastning på Bifrost har til formål at tilbyde familier den aflastning, de er bevilliget, således, at familien kan forblive samlet. Aflastning på Bifrost forebygger døgnanbringelse.

 • Indhold

  Aflastningen bygger på at skabe oplevelser og relationer samt at give familien et afbræk i hverdagen.

  Ved opstart tilbydes familien at komme på besøg på Bifrost. Vi deltager i statusmøder og opfølgningsmøder.

  Vi lægger vægt på, at barnet/den unge er medbestemmende i tiden hos os, og vi kan tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter såsom spabad, diverse kreative udfoldelser, og endvidere benytter vi vores have/legeplads, som byder på gynger, vippedyr, mooncar-bane samt sansehave med dufte og farver. I det omfang, det er muligt, tager vi endvidere på diverse ture ud af huset.

  Der udarbejdes en aktivitetsplan for en måned eller et kvartal af gangen. Aktivitetsplanen sendes med hjem, så den er kendt for gæsten, hvad der skal ske.

  I vores aktiviteter og oplevelser lægger vi vægt på, hvordan årstiderne er foranderlige, ligesom vi vægter, at traditioner såsom eksempelvis jul og fødselsdage holdes i hævd i det omfang, det enkelte barn kan rumme dette.

  Der udarbejdes udviklingsplaner og statusrapporter, og der arbejdes i forlængelse af de planer, som er lavet af dagtilbuddet og i samråd med familien. Vi betragter familien som specialisterne og rådfører os med dem.

  Der findes generelle hjælpemidler på Bifrost, såsom loftlifte, stålifte og toiletstole. Specifikke hjælpemidler til den enkelte medbringes af gæsten.

  Medicin skal medbringes hjemmefra, og skal være doseret i godkendte doseringsæsker, og forældrene er forpligtet til, at disse er udfyldt korrekt på bagsiden af æsken samt på medfølgende medicinkort. Medicinæsker kan udleveres fra stedet.
  Der udfyldes ved opstart en vidensmappe på alle gæster, hvori man finder alle oplysninger om gæsten, som vi har brug for at kende til gæstens tid hos os.

  Der er mulighed for at bo på eget værelse eller at bo sammen med en ven/veninde, hvis dette ønskes. Man bor altid på det samme værelse.

  Kørsel til og fra Bifrost varetages af dagtilbuddet eller forældrene. 

 • Metode

  Metoden følger barnet, hvilket betyder, at der udarbejdes døgnbeskrivelser på den enkelte, som beskriver hvordan døgnet leves, samt hvilken hjælp og behov gæsten har.
  Vi arbejder i forlængelse af de behandlingsplaner/indsatsplaner, der er udarbejdet i dagtilbuddet.

  Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, hvilket betyder, at næsten alle fastansatte har grunduddannelsen til systemisk ledelse, og at alle øvrige medarbejdere får en intro som en del af vores ”KU-Kurser”.

  I særlige opgaver tilbydes der supervision og gruppesamtaler af både interne og eksterne supervisor.

 • Opfølgning

  Bifrost deltager i de årlige statusmøder.
  Bifrost udarbejder statusrapport en gang om året for børn og unge med mellem og stort behov, og statusrapport to gange om året for børn og unge med omfattende behov.