Nordstjernen - Bygden

Aflastning af kortere varighed. Primært børn med autisme.

Målgruppe 1:

Børn og unge med betydelige og varige nedsatte funktionsevner, øvrige udviklingsforstyrrelser og med tillægsdiagnoser. Dog ikke børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.

Målgruppe 2 :

Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelige og varige nedsatte funktionsevner, øvrige udviklingsforstyrrelser, tillægsdiagnoser og udad reagerende adfærd. Dog ikke børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.


Bifrost vurderer konkret, hvor barnet/den unge skal i aflastning.

Værelse
Terrasse
Gårdhave
Opholdsrum