Praktiske oplysninger - Bygden og Gården

Venner

Velkommen til Bifrosts aflastning

Vi arbejder for et fælles mål, i samarbejde med forældre og samarbejdspartner, med udgangspunkt i barnets ressourcer.

Ved Bifrost vil man opleve medarbejdere med stor engagement, omsorg og nærvær i de tætte relationer med børnene.

På Bifrost gør vi en forskel for den enkelte og skaber de trygge rammer for en god og forudsigelig hverdag.

 • Bevillinger:

  Bifrost tilbyder kontinuerlig aflastning 52 uger om året.

  Hvis jeres aflastning rammer påskeugen eller juledagene, kan der tilbydes aflastning før eller efter lukkedagene. Der kan ikke spares døgn op af den ordinære aflastning, til brug på andre tidspunkter.

  Det er kun jeres rådgiver i hjemkommunen, der kan bevillige døgn til aflastning og ferie.

  Hvis man som familie er bevilliget ferie, så kan dette afvikles i ugerne 7, 28, 29, 30, 42 og 52.

 • Ferier, miniferier :

  Uge 7, 28, 29, 30, 42 er ferieuger. En ferieuge går fra mandag kl. 14.00 til mandag kl.9.00. En ferieuge tæller 7 døgn. 

  Uge 7 - skal ønskes senest uge 48 i det foregående år.

  Kr. Himmelfarts ferien - skal ønskes senest i uge 8. OBS! - Kr. himmelfartsferien slutter søndag eftermiddag kl. 15.30.

  Sommerferien skal ønskes senest 1.februar.

  Uge 42 - skal ønskes senest i uge 30.

  Jul/Nytår - Skal ønskes senest i uge 40.

  Tilbagemeldinger på ferieønsker får man umiddelbart efter fristens udløb.

  Ferieønsker sendes til:  Bifrost@vejle.dk

  I ”ferieugerne” kan der forekomme ændringer i såvel gæste- som personalesammensætningen.

   

 • Helligdagsweekender

  Bededag er almindelig weekendaflastning fra torsdag eftermiddag til mandag morgen.

  Pinse er almindelig weekendaflastning fra fredag eftermiddag til tirsdag morgen.

 • Lukkedage

  • Påsken (skærtorsdag til og med 2. påskedag) er lukket for aflastning.
  • I julen fra den 24.12. kl. 9.00 til den 27.12. kl 14.00 er der lukket for aflastning.
 • Kørsel

  Udgifter vedr. transport afholdes af dagtilbud eller forældre.

  Det er altid forældrenes ansvar, at der bliver givet besked til skolen/dagtilbuddet om ændringer i kørsel i forbindelse med aflastning.

 • Afbud

  Afbud SKAL modtages senest 96 timer (4 døgn) før den aftalte aflastning.

  Afbud SKAL meddeles til administrationen helst på mail:  Bifrost@vejle.dk, eller på telefon 76815911

  Aflysninger udløser ikke erstatningsdøgn. Det vil sige at døgnene ikke kan spares op til at bruge på andre tidspunkter.

 • Sygdom

  Hvis barnet bliver syg i skolen/børnehaven og efterfølgende skal i aflastning hos os, modtager vi barnet. Det er skolens/børnehavens opgave at sørge for transport til rette afdeling..
  Er aflastningsperioden endt kl. 09.00, skal barnet som udgangspunkt afhentes af forældrene. Er barnet sygt ved indgangen til en aflastningsperiode, vil vi som hovedregel modtage barnet.
  Vi modtager ikke børn, der har en børnesygdom eller andre sygdomme med stor smittefare for de andre børn. Børnesygdomme som ex. tre-dages feber, hånd-, fod- og mundsygdom, kighoste, lussingesyge (den 5. børnesygdom), røde hunde, skarlagensfeber, skoldkopper, diarre og opkast.

  I vil som forældre kunne påregne, at blive kontaktet såfremt jeres barn bliver syg med ex. en af de ovenstående smitsomme sygdomme i aflastningsperioden. I vil blive kontaktet for at aftale afhentning af jeres barn.

  Ved indlæggelse/lægebesøg og lignende:

  Da barnet stadig er hjemmeboende, deltager eller koordinerer vi ikke besøg hos læge, tandlæge eller speciallæge i Bifrost.
  Som udgangspunkt aflaster vi ikke forældrene, hvis barnet bliver indlagt på sygehuset.
  Hvis barnet indlægges akut mens det er i aflastning i Bifrost, følger personalet med barnet indtil forældrene kommer.
  Ved ikke akut indlæggelse kontaktes forældrene med henblik på, at ledsage barnet på sygehuset.
  Det er vigtigt at den enkelte afdeling løbende orienteres om barnets tilstand, medicinændringer og udskrivelses tidspunkt før næste aflastningsperiode begynder.

 • Ankomst/afgang

  Ankomst kan ikke uden forudgående aftale ske før klokken 14.00 og afgang ikke senere end klokken 9.00. 

 • Medicin

  Hvis jeres barn bruger medicin, skal I sende medicinen med i en æske med barnets navn, medicinens navn og styrke og hvor tit den skal gives.

  Hvis det drejer sig mikstur eller andet på flaske, skal flasken have den originale etikette med anvisning af dosering.

  I skal bruge æsker af mærket ’Dosette’. Hvis I ikke har en i forvejen, vil vi udlevere en.

  Hvis jeres barn bliver syg når det er i aflastningen og der kræves medicinsk behandling, vil vi opkræve jer medicinens pris.

  OBS!! Medicin og kosttilskud skal være ordineret af egen læge.

 • Vask og mærkning af tøj

  Vi vasker tøj, når det er nødvendigt, så send gerne lidt ekstra tøj med. Sørg for, at det er tydeligt mærket, så alle får det rette tøj med hjem. Hvis vi ikke må vaske tøjet, er det vigtigt, at vi får det at vide.

 • Bleer

  Hvis jeres barn bruger ble, skal disse medbringes.

 • Toiletsager

  Jeres barn skal selv medbringe shampoo, sæbe, tandpasta og tandbørste samt cremer eller andet til personlig pleje.

 • Lommepenge

  Jeres barn skal selv medbringe lommepenge til eget brug. Hvis der er behov for ekstra penge til specielle aktiviteter, vil I få besked om det.

 • Kost

  Hvis jeres barn skal have speciel kost, skal vi have det at vide, og vi vil meget gerne have en madplan.