Praktiske oplysninger

Velkommen til Bifrosts aflastning

Vi arbejder for et fælles mål, i samarbejde med forældre og samarbejdspartnere - med udgangspunkt i barnets ressourcer.

Ved Bifrost vil man opleve medarbejdere med et stort engagement, omsorg og nærvær i de tætte relationer med børnene.

Vi  gør en forskel for den enkelte, og skaber de trygge rammer for en god og forudsigelig hverdag.

I aflastning i Bifrost, har vi forskellige faggrupper ansat, for at sikre en høj faglighed. Det er bl.a. pædagoger, sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedshjælpere.

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere og det er dem, vi spørger til råds, hvis der er noget, vi er usikre på omkring jeres barn.

Praktiske oplysninger om aflastning i Bifrost

 • Bevilling og lukkedage i Bifrost

  Bifrost tilbyder kontinuerlig aflastning 52 uger om året.

  Lukkedage i Bifrost aflastning - gældende pr. 1. januar 2024:

  • Skærtorsdag kl. 9.00 - 2. påskedag kl. 14.00
  • 24. december kl. 9.00 - 27. december kl. 14.00
  • 31. december kl. 9.00 - 2. januar kl. 14.00
  • Hele uge 29

  Det betyder, der fra 1. januar 2024, bookes ordinær aflastning på forhånd. Man vil ikke kunne flytte ubrugt aflastningstid og 'spare' døgn op. 
  Alt booket aflastning, vil blive betragtet som brugt, uanset om dit barn møder op eller ej. 

  Ønskes der aflastning, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag eller Pinsemandag, skal der bookes - og bruges et bevilget feriedøgn.

  Bevilgede feriedøgn kan bruges efter ønske, hvis der er plads på barnets tilknyttede afdeling.

  Et aflastningsdøgn går fra kl. 14.00 til kl.9.00 i et fast rul.

  Det betyder, at kommer et barn før kl. 14.00 tæller det som et ekstra døgn, og afhentes barnet efter kl. 9.00 tæller det som et ekstra døgn.

 • Ferieønsker & frister

  Af hensyn til planlægning af arbejdsplaner, skal alle ferieønsker være os i hænde, senest 12 uger(3mdr.) før ferien ønskes afholdt- gerne endnu tidligere, hvis i allerede nu ved hvornår i ønsker en ferieuge. 

  Da der er meget begrænsede pladser i ferieugerne, håber vi at i som forældre, hurtigst muligt vil meddele os, hvis ikke i har brug for den almindelige aflastning. 
  Det kan give plads til, et andet barn kan afholde en ferieuge. 

  På forhånd mange tak. 

 • Afmelding:

  Hvis dit barn er forhindret i at komme i planlagt aflastning, gives besked til den tilknyttede afdeling.

  Der gives IKKE erstatningsdøgn ved aflysning af aflastning. De betyder du ikke kan flytte døgnet til en anden dag, men vil blive betragtet som brugt, selvom dit barn ikke møder op.  

 • Ved sygdom:

  Hvis barnet bliver syg i skolen/børnehaven og efterfølgende skal i aflastning hos os, modtager vi barnet. Det er skolens/børnehavens opgave at sørge for transport til rette afdeling.
  Er aflastningsperioden endt kl. 09.00, skal barnet som udgangspunkt afhentes af forældrene. Er barnet sygt ved indgangen til en aflastningsperiode, vil vi som hovedregel modtage barnet.


  Vi modtager ikke børn, der har en børnesygdom eller andre sygdomme med stor smittefare for de andre børn. Børnesygdomme som ex. tre-dages feber, hånd-, fod- og mundsygdom, kighoste, lussingesyge (den 5. børnesygdom), røde hunde, skarlagensfeber, skoldkopper, diarre og opkast.

  I vil som forældre kunne påregne, at blive kontaktet såfremt jeres barn bliver syg med ex. en af de ovenstående smitsomme sygdomme i aflastningsperioden. I vil blive kontaktet for at aftale afhentning af jeres barn.

  Ved indlæggelse/lægebesøg og lignende:
  Da barnet stadig er hjemmeboende, deltager eller koordinerer vi ikke besøg hos læge, tandlæge eller speciallæge i Bifrost.
  Som udgangspunkt aflaster vi ikke forældrene, hvis barnet bliver indlagt på sygehuset.
  Hvis barnet indlægges akut mens det er i aflastning i Bifrost, følger personalet med barnet indtil forældrene kommer.
  Ved ikke akut indlæggelse kontaktes forældrene, med henblik på at ledsage barnet på sygehuset.

  Det er vigtigt at den enkelte afdeling løbende orienteres om barnets tilstand, medicinændringer og udskrivelses tidspunkt før næste aflastningsperiode begynder.

 • Kørsel

  Udgifter vedr. transport, afholdes af dagtilbud eller forældre. 

  Det er altid forældrenes ansvar, der bliver givet besked til skolen/dagtilbuddet om ændringer, i forbindelse med aflastning.

 • Medbringes i aflastning

  Som en tommelfingerregel skal barnet medbringe det, der ville blive pakket til en ferie. Husk at sætte navnelabels på alt.

  Barnet må gerne medbringe egne legesager, sovedyr osv. mærket med navn.

  Toiletsager:
  Tandbørste, tandpasta, shampoo, sæbe, bleer, personlige hjælpemidler og evt. cremer. 

  Egen medicin: Engangssprøjter, diverse slanger til sonder, øvrige sygeplejeartikler.

  Forældrene er ansvarlige for at give afdelingen meddelelse om korrekt medicin, dosering, tidspunkt for medicinering og PN medicin. Får barnet medicin i pilleform, skal pillerne være optalt i doseringsæske.

  Navn, præparat, dosering og tidspunkt skal tydeligt fremgå af doseringsæsken.

  Får barnet både piller og mikstur kan dette opbevares i vores medicinskab, og personalet sørger for, at trække miksturen op.

  Der medbringes en ekstra døgndosis, i tilfælde af opkastning eller andet, der kan forhindre at barnet får korrekt dosering. Det er forældrene, der rekvirerer og opbevare medicin og eventuel kosttilskud m.m. Forældrene medsender medicin, eventuelt kosttilskud og sygeplejeartikler i øvrigt til brug i den periode, hvor barnet er i aflastning. Medicin præparater må ikke fravige informationerne fra det Fælles Medicinkort (FMK).

 • Behandlingstilbud

  Vi følger op på de eventuelle sygdomsforebyggende behandlinger, som barnet er i gang med f.eks. Pep-maske, C-pap, lungefysioterapi osv. mens barnet er på Kilden. Al anden fysio- og ergoterapeutisk behandling udføres i børnehave, skole eller i hjemmet.

  Barnet skal medbringe egne personlige hjælpemidler i aflastning. 

 • Tøjvask og mærkning af tøj

  Vi vasker tøj, når det er nødvendigt, så send gerne lidt ekstra tøj med. Sørg for alt tøj er tydeligt mærket, så det kan komme med hjem igen. Må vi ikke vaske tøjet, er det vigtigt vi får besked herom.

 • Lommepenge

  Alle børn i aflastning, medbringer selv lommepenge til eget brug.

  Er der behov for penge til særlige aktiviteter, vil i få besked herom.  

 • Dokumentation og samtykke

  Børnene fotograferes til dagbogsbrug, nyhedsbreve og ved større begivenheder. 

  Ved opstartsmødet i Bifrost, udfyldes en blanket, med samtykke/ ikke samtykke til at:

  • Deltage i filmklip
  • fremgå på foto
  • Kørsel i Bifrosts egne busser