Praktiske oplysninger

Venner

Velkommen til Bifrosts aflastning

Vi arbejder for et fælles mål, i samarbejde med forældre og samarbejdspartner, med udgangspunkt i barnets ressourcer.

Ved Bifrost vil man opleve medarbejdere med stor engagement, omsorg og nærvær i de tætte relationer med børnene.

På Bifrost gør vi en forskel for den enkelte og skaber de trygge rammer for en god og forudsigelig hverdag.

 • Bevillinger:

  Bifrost tilbyder kontinuerlig aflastning 52 uger om året.

  Hvis jeres aflastning rammer påskeugen eller juledagene, tilbydes aflastning før eller efter lukkedagene. Der kan ikke spares døgn op af den ordinære aflastning, til brug på andre tidspunkter.

  Det er kun jeres rådgiver i hjemkommunen, der kan bevillige døgn til aflastning og ferie.

  Hvis man som familie er bevilliget ferie, så kan dette afvikles i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42.

 • Ferieuger og miniferier:

  Uge 7, 28, 29, 30, 42 er ferieuger. En ferieuge går fra mandag kl. 14.00 til mandag kl.9.00. En ferieuge tæller 7 døgn. 

  Kr. himmelfartsferien er en miniferie fra onsdag eftermiddag til søndag eftermiddag kl. 15.30.

  OBS!! Vi henstiller til, at der ønskes ferie så tidligt som muligt. Sommerferien skal ønskes før 1.februar, gerne på mail: Bifrost@vejle.dk

  I ”ferieugerne” kan der forekomme ændringer i såvel gæste- som personalesammensætningen.

   

 • Helligdagsweekender

  Bededag er almindelig weekendaflastning fra torsdag eftermiddag til mandag morgen.

  Pinse er almindelig weekendaflastning fra fredag eftermiddag til tirsdag morgen.

 • Lukkedage
  • Påsken (skærtorsdag til og med 2. påskedag) er lukket for aflastning.
  • I julen fra den 24.12. kl. 9.00 til den 26.12. kl 14.00 er der lukket for aflastning.
 • Kørsel

  Udgifter vedr. transport afholdes af dagtilbud eller forældre.

  Det er altid forældrenes ansvar, at der bliver givet besked til skolen/dagtilbuddet om ændringer i kørsel i forbindelse med aflastning.

 • Afbud

  Modtages afbud senest 96 timer (4 døgn) før den aftalte aflastning, opkræver vi ingen kommunal betaling.

  Aflysninger udløser ikke erstatningsdøgn. Det vil sige at døgnene ikke kan spares op til at bruge på andre tidspunkter.

 • Ankomst/afgang

  Ankomst kan ikke uden forudgående aftale ske før klokken 14.00 og afgang ikke senere end klokken 9.00. Disse tidspunkter kan dog ændres i forbindelse med særarrangementer, ferie eller koloni.

 • Egenbetaling

  Der er en egenbetaling for voksne brugere. I 2017 er beløbet på 120 kr. pr. dag, som opkræves en gang i kvartalet via fremsendt faktura.

 • Medicin

  Hvis jeres barn bruger medicin, skal I sende medicinen med i en æske med barnets navn, medicinens navn og styrke og hvor tit den skal gives.

  Hvis det drejer sig mikstur eller andet på flaske, skal flasken have den originale etikette med anvisning af dosering.

  I skal bruge æsker af mærket ’Dosette’. Hvis I ikke har en i forvejen, vil vi udlevere en.

  Hvis jeres barn bliver syg når det er i aflastningen og der kræves medicinsk behandling, vil vi opkræve jer medicinens pris.

  OBS!! Medicin og kosttilskud skal være ordineret af egen læge.

 • Vask og mærkning af tøj

  Vi vasker tøj, når det er nødvendigt, så send gerne lidt ekstra tøj med. Sørg for, at det er tydeligt mærket, så alle får det rette tøj med hjem. Hvis vi ikke må vaske tøjet, er det vigtigt, at vi får det at vide.

 • Bleer

  Hvis jeres barn bruger ble, skal disse medbringes.

 • Toiletsager

  Jeres barn skal selv medbringe shampoo, sæbe, tandpasta og tandbørste samt cremer eller andet til personlig pleje.

 • Lommepenge

  Jeres barn skal selv medbringe lommepenge til eget brug. Hvis der er behov for ekstra penge til specielle aktiviteter, vil I få besked om det.

 • Kost

  Hvis jeres barn skal have speciel kost, skal vi have det at vide, og vi vil meget gerne have en madplan.