Læs mere om Syvstjernen på Kilden

Indhold, metode, omfang og opfølgning

Aflastning på Kilden

 • Indhold

  Med afsæt i handleplanen udarbejder Kilden en udviklingsplan som indeholder mål og delmål i forhold til barnets udviklingsområder. Udviklingsplanen suppleres af dagsskemaer for det enkelte barn, som sikrer at barnet for opfyldt sine behov på den rigtige måde på det mest optimale tidspunkt.

  Hovedelementerne i indsatsen er:

  Pædagogisk hjælp, støtte og stimulering.
  Sygeplejefaglig indsats og pleje.

  Den pædagogiske, praktiske og plejemæssige tilgang, som er i hjemmet understøttes under aflastningen.
  Forældrene har det behandlingsmæssige ansvar for barnet og skal sikre, at de nødvendige helbreds-oplysninger og oplysninger om medicinering er videregivet til Kilden.
  Forældrene varetager selv den nødvendige ledsagelse ved sygehusindlæggelse og lægebesøg, mens barnet er i aflastning. Ved akutindlæggelser tilstræber Kilden at blive hos barnet, til forældrene ankommer.
  Barnet skal selv medbringe personlige hjælpemidler. Øvrige hjælpemidler som f.eks. lift, hospitalsseng og badebåre findes på Kilden.
  Hvis barnet i aflastning bliver syg, bliver forældrene orienteret, og barnet kan blive på Kilden i de aftalte aflastningsdøgn. Hvis barnet, som er eller skal i aflastning, har eller får en sygdom, hvor der er livsfarlig smitterisiko for andre børn på Kilden, f.eks influenza A kan aflastningen ikke gennemføres.

 • Metode

  Vores daglige praksis tager afsæt i den anerkendende tilgang, der tager sit udgangspunkt i det, der virker og at holde fokus på mulighederne frem for begrænsninger. Derudover er vi inspireret i Meo og neuro-pædagogik som redskaber.
  Den daglige indsats dokumenteres i Bosteds-systemet, herunder opfølgning på mål og delmål.
  Der udarbejdes døgnbeskrivelser på den enkelte, som beskriver, hvordan døgnet leves og hvilken hjælp og behov barnet/den unge har.
  Der udarbejdes et håndteringsskema på de børn/unge, som skal forflyttes. Disse revideres en gang årligt eller efter behov.

 • Varighed/Omfang

  Varighed efter behov.
  Aflastningens omfang er fleksibelt og kan tilrettelægges af rådgiver i samarbejde med Kilden efter familiens behov.
  Aflastningsdøgn går fra kl.14.00 - 9.00. Der kan tilkøbes dagtilbud/skoletilbud.

 • Opfølgning

  Bifrost deltager i de årlige statusmøder som indkaldes af rådgiver.
  Bifrost udarbejder statusrapport en gang om året for børn og unge med mellem og stort behov, og statusrapport to gange om året for børn og unge med omfattende behov.