Mæl­ke­vej­en

Døgntilbud til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser.

Døgntilbud på Mælkevejen

 • Målgruppe

  Børn med autismespektrumsforstyrrelser eller børn, der har gavn af samme tilgang og metoder.

 • Formål

  At skabe positive udviklings- og livsbetingelser for barnet bl.a. ved at give dem redskaber til at håndtere hverdagen.

  At barnet bliver så selvhjulpent som muligt op gennem barndommen.

  At styrke hvert enkelt barns selvstændighed ud fra deres individuelle kompetencer og ressourcer.

 • Indhold

  Børnene får individuel behandling ud fra deres individuelle udviklingsplaner, som bliver udarbejdet på baggrund af det enkelte barns handleplan.

   Hovedelementerne i indsatsen er:

  • At have individuelle dags- og ugeplaner, samt individuelle kommunikationssystemer, så hverdagen bliver yderst forudsigelig og overskuelig.
  • At have en hverdag med tydelig struktur og rutiner.
  • At børnene færdes i et anerkendende miljø med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne.
  • At børnene støttes gennem forskellige aktiviteter, både individuelle og fælles, både på og udenfor institutionen.
  • At det er en afgørende vigtighed for os, at vi er med til at styrke en fælles tilgang til børnene med en åben og ligeværdig dialog til pårørende og dagtilbud.

   

 • Metode

  Afdeling Storbjørn har 7 værelser, hvoraf det ene fungerer som intern skole. På Mælkevejen er der 7 værelser til beboelse.

  Indretningen af fællesarealerne er helt bevidst ret sparsom, da vi har nogle børn, som ikke kan rumme for mange indtryk.

  Til hverdag har vi som udgangspunkt ikke ture ud af huset, da børnene ofte er mættede af oplevelser efter en lang dag i skolen.

  Til gengæld har vi mange aktivitetstilbud i huset, som kan tilpasses den enkeltes behov.

  Vi bestræber os på, at det er det samme personale, det enkelte barn møder, når det er på Storbjørn og Mælkevejen. Hvert barn har et team der arbejder med det pædagogiske, sundhedsmæssige og administrative omkring barnet. I disse teams er der en tovholder på hvert barn.

  Den daglige praksis, som varetages af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælpere, har sit fundament i neuro-pædagogik. Dette giver gode forudsætninger for at bygge bro mellem samfundsnormer og barnets måde at opleve verden på. Den pædagogiske tilgang er medvirkende til socialiseringsprocessen og til at fremme trivsel, udvikling og selvhjulpenhed. Vi vægter forældresamarbejde højt, da vi ved, det er forældrene, der kender deres egne børn bedst, og denne viden har stor betydning for vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til det enkelte barn.

  Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i en struktureret og genkendelig hverdag for det enkelte barn.

  Børnene får mulighed for at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt samt træne almindelige dagligdags færdigheder igennem inddragelse i hverdagens gøremål.

  Vi arbejder målrettet med at styrke barnets selvværd, motorik, sociale kompetencer, håndtering af følelser og behov samt håndtering af adfærd.

   Vi ser forældre som yderst vigtige samarbejdspartnere og tilstræber en tæt kontakt med dem, bl.a. gennem telefonisk kontakt, daglig udveksling i et elektronisk system (Bosted) samt ved afhentning og aflevering af børnene.

 • Varighed/omfang

  Barndommen ud til det 18. år / Døgntilbud

 • Opfølgning

  Der udarbejdes statusrapporter til barnets sagsbehandler, første gang efter 3 måneder og derefter 2 gange årligt og efter behov og der afholdes opfølgningsmøder 2 gange årligt, som Storebjørn/Mælkevejen indkalder til.

Tavle
Hyggehjørne
Fra værelse
Køkken alrum