Mæl­ke­vej­en

Døgntilbud til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser.

Døgntilbud på Mælkevejen

 • Målgruppe

  På Mælkevejen er der plads til 7 Bobørn. Børnene har overvejende diagnoser, inden for autismespektret og ADHD, samt udviklingshæmning i forskelige grader.

 • Formål

  Hjælpe barnet til at udvikle kompetencer, der gør det i stand til, bedre at kunne håndtere eget liv. 

  Skabe mulighed for at barnet, bliver så selvhjulpet og selvstændigt som muligt, ud fra de ressourcer og udviklingsvanskeligheder, barnet besidder. 

  At skabe livskvalitet, forudsigelighed og tryghed, samt mulighed for udvikling. 

 • Indhold

  Der udarbejdes individuelle dags- og ugeplaner, samt individuelle kommunikationssystemer. På denne måde, tilstræber vi, barnets hverdag bliver forudsigelig og overskuelig. 

  Børnene færdes i et anerkendende miljø, med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne. De aktiveres og støttes, gennem forskellige aktiviteter - individuelle og fælles - både på og uden for institutionen. 

  Det har afgørende betydning for os, vi er med til at styrke en fælles tilgang til børnene, igennem åben og ligeværdig dialog og samarbejde, med pårørende og dagtilbud. 

 • Metode

  På Mælkevejen arbejder vi med afsæt, mellem børnenes behov for struktur og forudsigelighed, kontra børnenes behov, for at træffe selvstændige valg. Det med mulighed, for at lære at navigere i mindre forudsigelige kontekster.

  Der udarbejdes børnekompasser på alle børn på mælkevejen. Børnekompasset beskriver børnenes ressourcer, livshistorie, behov, motivation, kommunikationsbehov og interesser. 

  Trivselsplaner, udarbejdes på alle børn, for at sikre trivsel i hverdagen. 

  Vi arbejder med ASK- Alternativ Supplerende Kommunikation, der imødekommer den gruppe af børn, der har kommunikative udfordringer. 

  Vi arbejder på Mælkevejen, altid ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, samt en anerkendende tilgang. Her betragtes alle børn som unikke og værdifulde. 

  Vi benytter metoder fra LA2/ Low Arousal, autismepædagogik, systemisk tænkning og ADL.

 • Forældresamarbejde

  Vi vægte forældresamarbejde meget højt, med stor bevidsthed om den sorg det kan være, at have sit barn anbragt uden for hjemmet. 
  Vi forsøger at sikre kontakt imellem forældre, eller anden familie, barn og kontaktpædagoger. Det for at skabe, de bedste betingelser for at barnet og familien, kan udvikle sig og trives. 
  Kontaktpædagogen er i telefonisk kontakt med forældrene, mindst hver anden uge, samt ved behov. 

 • Varighed/omfang

  Barndommen frem til det 18. år.

  Vi samarbejder med voksenområdet, for at sikre den bedst mulige overgang, fra barn til voksenlivet. 

 • Opfølgning

  Der udarbejdes statusrapport tre måneder efter opstart, og herefter hvert halve år. 

Tavle
Hyggehjørne
Fra værelse
Køkken alrum