Pegasus - Kilden

Døgntilbud placeret i Brejning på Kilden. Målgruppen er børn med multible funktionsnedsættelser.

Døgntilbud på pegasus

 • Målgrupper

  Målgruppe 1: Børn/unge med multiple funktionsnedsættelser.

  • med behov for gennemgribende sygeplejefaglige og pædagogiske tilbud.
  • med behov for palliativ pleje i terminale forløb.

   Målgruppe 2 - Skærpet indsats: Børn/unge med multiple funktionsnedsættelser.

  • med ekstraordinære plejebehov af sygeplejefaglig eller pædagogisk karakter.
  • med ekstraordinært stort behov for personale tilstedeværelse.
  • med behov for palliativ pleje i terminale forløb.
 • Formål

  At skabe de bedst mulige livsvilkår for den enkelte med afsæt i dennes ressourcer og med fokus på omsorg og nærvær.

 • Indhold

  Med afsæt i handleplanen udarbejder Kilden en udviklingsplan, som indeholder mål og delmål i forhold til barnets udviklingsområder. udviklingsplanen suppleres af dagsskemaer for det enkelte barn, som sikrer, at barnet får opfyldt sine behov på den rigtige måde på det mest optimale tidspunkt.

  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og er opmærksomme på og tager ansvar for dets fysiske og psykiske trivsel. Vi yder hjælp og støtte til de almindelige dagligdags funktioner, som hygiejne, spisning, leg og socialt samvær.

  Hovedelementerne i indsatsen er:

  • Pædagogisk hjælp og støtte.
  • Sygeplejefaglig indsats med løbende tilsyn og forebyggende indsats og behandling i forhold til barnets almene sundhedstilstand.
  • Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling. Koordinering med øvrige sundhedsfaglige/behandlingsfaglige aktører.
  • Alle daglige fornødenheder, mad, tøj, bleer og medicin m.m. er inkl. i prisen.
  • Personaleledsagelse ved ambulante undersøgelser.

   I forhold til børn i palliative og terminale forløb er Kilden i tæt samarbejde med forældre og sygehus.

 • Ved skærpet indsats er følgende yderligere hovedelementer i indsatsen.

  • Udvidet pædagogisk hjælp og støtte (4 stk. en-til-en timer).
  • Skærpet sygeplejefaglig indsats med udvidet opmærksomhed på den almene sundhedstilstand, overvågning og sygeplejefaglige ydelser i form af f.eks. dybe sug og ilt givning.
  • Udvidet nattevagts dækning ved behov.
  • Udvidet samarbejde og koordinering med øvrige sundheds- og behandlingsfaglige  specialister.
 • Metode

  Vores daglige praksis tager afsæt i den anerkendende tilgang, der tager sit udgangspunkt i det, der virker og at holde fokus på mulighederne frem for begrænsninger. Derudover er vi inspireret af i Marte Meo og neuro-pædagogik som redskaber.

  Den daglige indsats dokumenteres i Bosteds-systemet, herunder opfølgning på mål og delmål.

  Der udarbejdes døgnbeskrivelser på den enkelte, som beskriver, hvordan døgnet leves og hvilken hjælp og behov barnet/den unge har.

  Der udarbejdes et håndteringsskema på de børn/unge, som skal forflyttes. Disse revideres en gang årligt eller efter behov.

 • Varighed/omfang

  Langvarigt / Døgntilbud

 • Opfølgning

  Der udarbejdes statusrapporter til rådgiver, første gang efter 3 måneder og derefter 2 gange årligt og efter behov og der afholdes opfølgningsmøder 2 gange årligt, som Kilden indkalder til.

Værelse
Værelse
Sækkestole
Opholdsrum
Skilt