Afløser i Bifrost

Afløsermappe - til afløsere ansat hos Bifrost

 • Bifrost - Det fleksible tilbud til børn og unge med handicap

  Bifrost er et Bo- og Aflastningstilbud i Vejle Kommune, placeret på 3 matrikler. 
  Udover at være et bosted og aflastningstilbud, rummer Bifrost også Familiekontoret, som bl.a. tilbyder aflastning i familiens eget hjem, til familier med et barn/børn med særlige behov. Familiekontoret rekrutterer og ansætter afløsere, til familier der er bevilget timer til aflastning i eget hjem.
  Foranstaltningen betegnes 'Afløsning i hjemmet', med hensigt til at give familier med hjemmeboende handicappede børn, et pusterum, og lette hverdagen.

  Matriklerne på Bifrost:

   

 • Præsentation af Familiekontoret

 • Stillingsbeskrivelse for afløsere

 • Anerkendende Systemisk Tænkning

 • "Mennesker der KAN opføre sig ordentligt, gør det"

 • Biologisk alder vs. udviklingsalder

 • Anerkendende kommunikation - med følelse og indlevelse

 • Retningslinjer for brug af magt, i opgaver hos Bifrost

 • Low Arousal

 • Procedure og instruks, hvis et barn bliver væk

 • Afløsernes A-B-C

 • Løn- og ansættelsesforhold

 • Beskrivelse af kurser