Afløsning

Afløsning efter SEL §84 er aflastning i hjemmet på timebevilling til familier med et hjemmeboende barn med særlige behov.

Afløsning efter SEL §84 er aflastning i hjemmet på timebevilling til familier med et hjemmeboende barn med særlige behov.

Familiekontoret ved Bifrost rekrutterer og ansætter afløsere til familier, hvor der er bevilget timer til aflastning i eget hjem.
Foranstaltningen betegnes som Afløsning i hjemmet, og hensigten med bevilling er, at give familier med hjemmeboende handicappede børn et pusterum, hvor de selv og evt. søskende til barnet kan tilgodeses. Hovedformålet med ordningen er at lette hverdagen for familierne.
Bifrost bestræber sig på at tilpasse afløsningen til familiernes behov, og den kan tilrettelægges på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.
Familiens rådgiver sætter som bevilgende myndighed rammen for omfang og anvendelse af timerne.
Ud over den konkrete pasning af barnet kan der være mulighed for, at afløseren kan hjælpe med små praktiske opgaver relateret til barnet, træning, stimulering og/eller ture ud af huset. Formålet med afløsningen kan såvel være at tilgodese barnet med særlige behov som at tilgodese eventuelle søskende eller at give et frirum til forældrene.
Det er Familiekontorets opgave at undersøge familiens og barnets præferencer i forhold til den afløser, der skal ansættes, og det tilstræbes at efterkomme disse ønsker til profilen.
Når familiekonsulenten ved Familiekontoret har fundet en egnet profil til opgaven, vil denne blive præsenteret i familien, og herefter beslutter alle parter, om et eventuelt samarbejde skal startes op. Hvis ikke det er tilfældet, vil der blive kigget efter en anden profil. Familien er velkommen til at foreslå en ønsket profil i eget eller barnets netværk.
Afløsere bliver ansat af Familiekontoret Bifrost, og det er derfor Bifrost, der er ansvarlig for de ansættelsesmæssige forpligtelser.
I forbindelse med udførelsen af afløsningen er det Familiekonsulenterne, der fører tilsyn og giver pædagogisk sparring, råd og vejledning til afløserne. Afløserne vil løbende blive tilbudt relevante kurser for at sikre, bedst muligt grundlag for kvalificeret varetagelse af opgaven hos den enkelte familie, og størst mulig tilfredshed for alle involverede parter.