CUS

Center for Udvikling og Supervision er et tilbud om supervision for plejefamilier.

Med CUS er Bifrost med til at styrke plejefamiliernes kompetencer gennem en øget tilgang til et specialiseret fagligt miljø. Tilbuddet består af aktiviteter til plejeforældre, som Bifrost byder ind på med specialiseret fagpersonale:

  • Individuel specialiseret støtte og supervision til plejeforældre
  • Undervisning til plejeforældre

CUS er en indsats, der skal gøre en forskel for plejefamilier og deres anbragte børn i Vejle Kommune. Når anbragte børn og unge trives og ikke oplever afbrudte anbringelser, vil de have større mulighed for at udvikle en selvstændig tilværelse, der gør dem i stand til at indgå konstruktivt i sociale fællesskaber i deres voksenalder og dét er vores fælles vision på døgninstitutionerne og i Familieplejen i Vejle Kommune.
I videoen kan du se en kort præsentation af projektteamet og støttemulighederne, der gives til pleje- og aflastningsfamilier i Vejle Kommune.
Læs mere om CUS på Familieplejens hjemmeside: