Familievejledning

Familievejledning/pædagogisk-praktisk støtte i hjemmet

Bifrost etablerer via Familiekontoret familievejledere til familier med børn med særlige behov, hvor der er behov for råd og vejledning til familien som helhed. Indsatsen tager udgangspunkt i udfordringer, familien oplever i hjemmet og tager altid afsæt i handleplanen for indsatsen.

Det er familievejlederens opgave at formidle en pædagogisk og praktisk tilgang til barnet og understøtte familien i at anvende denne tilgang, således at familien vil opnå ny viden, nye redskaber og nye perspektiver i forhold til barnet. Familievejledere er altid pædagogisk uddannet personale.

Hvor mange timers familievejledning familierne bevilliges, besluttes af familiens rådgiver. Herefter vil en af familie konsulenterne ved Bifrost undersøge familiens og barnets ønsker og behov i forhold til en familievejleder. Når familie konsulenterne har fundet en egnet profil til opgaven, vil denne blive præsenteret i familien af familie konsulenten, og herefter beslutter alle parter, om et eventuelt samarbejde skal opstartes. Hvis ikke det er tilfældet, vil der blive kigget efter en anden profil.

Familie konsulenterne fører tilsyn og giver faglig sparring, råd og vejledning til familievejlederen. Familievejlederen bliver ansat af Bifrost, og det er derfor Bifrost, der er ansvarlig for de ansættelsesmæssige forpligtelser.