Kontaktpersonsordning

Bifrost rekrutterer og ansætter kontaktpersoner til børn og unge, der har brug for en voksenkontakt ud over den, barnets familie kan tilbyde samt til unge med lettere eller middelsvære livs-problematikker.

Formålet med en kontaktperson er at sikre barnets følelsesmæssige udvikling gennem et supplement til det, forældrene kan tilbyde i barnets hverdag, eller at støtte den unge i sin udvikling og hjælpe den unge til fastholdelse i uddannelse.

Kontaktpersonerne arbejder ud fra en handleplan, som er udarbejdet af barnets/den unges socialrådgiver. I handleplanen fremgår der pædagogiske mål og der udarbejdes en status hvert halve år.

Top 10 kompetencer hos kontaktpersoner

• Er tillidsvækkende, ansvarlig og overholder aftaler med barnet og familien
• Er engageret og vil gøre en forskel for barnet
• Har erfaring med at arbejde med- og skabe relationer til børn og/eller unge (enten fra arbejde eller fritid)
• Er god til dialog – både til at lytte og tale - og ikke bange for at italesætte det, der er svært i forhold til både barn og særligt forældrene på en anerkendende måde
• Er psykisk robust og moden
• Er rummelig og tålmodig, men samtidig vedholdende
• Kan være fleksibel i forhold til opgaver, tilgang og omfang
• Kan matche barnets kultur – det vil sige gerne kontaktpersoner med anden etnisk baggrund
• Har den fornødne baggrundsviden (og eventuel handicapforståelse) set i forhold til det enkelte barn
• Er indstillet på samarbejdet med rådgiver, som indebærer at der arbejdes med de mål og opgaver, som fremgår af handleplanen – og udviser ansvarlighed i forhold til kontakt til rådgiver, hvis der sker ændringer i aftalerne mellem opfølgnings møderne.