Støttepersonsordning

Familiekontoret ved Bifrost rekrutterer og ansætter støttepersoner til forældre, der har et barn anbragt uden for hjemmet.

I forbindelse med en anbringelse får forældremyndigheds-indehaverne tilbud om en støtteperson. Formålet med denne er at støtte og lytte til forældrene i forbindelse med de udfordringer, der kan være forbundet hermed.

En støtteperson skal være uvildig, uafhængig og neutral i forholdet til grundlaget for anbringelsen.