Grøn smiley til Kilden og Gården

Arbejdstilsynet har henholdsvis den 25. februar 2021 og 27. februar 2020 været på besøg hos Bifrost, afdeling Kilden og afdeling Gården.

Arbejdstilsynet konstaterede ingen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder, så Kilden og Gården fik en grøn smiley, som kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley betyder, at vi ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og gælder i 3 år. I kan læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på deres hjemmeside: www.amid.dk/smiley.