Kurser hos Bifrost

Her kan du se hvilke kurser der tilbydes på Bifrost. Derudover finder du en beskrivelse af nogle af dem.

9. februar 2022 Basal Medicin Kl. 8.00-12.00 Gården Susie Aa. og Lisbeth H.
23. februar 2022 Neuropædagogik dag 1 (af 2) Kl. 9.00-15.00 Gården Louise R. og Sanne T.
2. marts 2022 Førstehjælp og Brand Kl. 8.30-15.30 Gården Vejle Brandvæsen
16. marts 2022 ASK- Alternativ suppl. kommunikation Kl. 9.00-15.00 Gården Charlotte A.
21. marts 2022 Autisme Kl. 8.15-13.15 Gården Pia F.
23. marts 2022 Neuropædagogik dag 2 (af 2) Kl. 9.00-14.00 Gården Louise R. og Sanne T.
30. marts 2022 Autisme, sprog og kommunikation Kl. 9.00-14.00 Gården Charlotte A.
6. april 2022 Neuropædagogik - for afløsere Kl. 9.00-14.00 Gården Louise R. og Sanne T.
6. april 2022 Basal Medicin Kl. 16.00-20.00 LCB Susie Aa. og Lisbeth H.
20. april 2022 Basal Sansestimulation Kl. 8.30-15.30 LCB Ariane B.
4. maj 2022 Epilepsi Kl. 8.00-13.00 Gården Susie Aa.
11. maj 2022 Anerkendende Systemisk Tænkning Kl. 8.30-11.00 Gården Eva R.
25. maj 2022 Forflytning Kl. 8.30-13.00 Kilden Ellen Bodil H.
1. juni 2022 Basal Medicin Kl. 8.00-12.00 Gården Susie Aa. og Lisbeth H.
8. juni 2022 Førstehjælp og Brand Kl. 8.30-15.30 Gården Vejle Brandvæsen
7., 8. og 9. juni Udvidet Medicin Kl. 9.00-14.00 LCB Susie Aa. og Lisbeth H.
29. juni Tegn til Tale Kl. 8.30-11.30 Gården Anni L.

 

Beskrivelser af nogle af vores kurser

 • ADHD og ADD

  Beskrivelse af kursus i ADHD/ADD.
  Børn gør det godt – hvis de kan. For dem med ADHD og ADD er det bare ekstra svært. Antallet af børn og unge som får diagnosen ADHD/ADD bliver større, og derfor vokser behovet for specialiseret viden og kompetencer i mødet med disse børn og unge. På dette kursus opnår du en forståelse for, hvad ADHD og ADD er, og hvordan disse diagnoser påvirker adfærden. Alle børn er forskellige, lige såvel er børn med ADHD, og derfor vil du også opnå viden om, hvordan symptombilledet kan vise sig forskelligt hos børn, unge og hhv. drenge og piger. Derudover vil du på kurset få inspiration til pædagogiske interventionsmuligheder, og hvordan du bedst kan støtte børn med ADHD og ADD. I arbejdet med børn med ADHD er det netop særligt vigtigt at have kendskab til, hvad du kan gøre for at sænke stressniveauet og styrke relationen samt forebygge og nedtrappe konflikter.
  Kurset kan skræddersyes til ansatte på afdelingerne i Bifrost, samt ansatte i familier. Ligeledes kan kurset tilrettelægges til forældre og plejeforældre, der har et barn med ADHD eller ADD.
  På kurset vil vi komme omkring følgende:

  • Grundviden om ADHD/ADD og komorbiditet (krydsdiagnoser)
  • Indsigt og forståelse for udfordringerne og handlemønstre
  • Forståelse for hvordan symptombilledet kan vise sig forskelligt fra barn til barn.
  • Viden om hjernens funktion, og hvorledes ADHD/ADD i varierende grad påvirker adfærden.
  • Pædagogiske interventionsmuligheder og konkrete redskaber til, hvordan vi bedst muligt støtter børnene.
 • Anerkendende systemisk Tænkning - den refleksive praktiker

  Beskrivelse af Kursus i Anerkendende Systemisk Tænkning - Den refleksive praktiker.
  - Har du tænkt over, hvor mange udgaver af dig selv, du performer i løbet af en dag? - og hvordan det spiller sammen med de relationer, du indgår i? Kort sagt, hvordan du påvirker, og påvirkes i løbet af bare én dag, og dermed er medvirkende til at konstruere virkeligheden?
  Dette kursus er en kort introduktion til begrebet Systemisk Tænkning, og hvordan vi med fordel kan have fokus på relationen, egen-andelen og det anerkendende miljø, som den refleksive praktiker, når vi går på arbejde, - og i al almindelighed.
  Teorierne bag systemisk tænkning er tankeværktøjer, der bygger på anerkendelse, selvledelse og ansvar, - en platform til at forstå, hvad der opstår i kommunikationen og relationen.
  Praksis i systemisk tænkning er handleværktøjer til, hvordan vi selv kan medvirke til at gøre ønsker til mål for fremtidig praksis med fokus på det der virker og optimal udnyttelse af egne og organisationens ressourcer.

  Indhold:

  • Hvad er Systemisk tænkning? Relationer, Socialkonstruktionisme, den anerkendende tilgang
  • Autopoiese - Kommunikation – sprog - følelser
  • Perspektivering og gensidig respekt
  • Domæneteorien
  • Gode leveregler
 • ASK - Alternativ supplerende kommunikation

  ASK – Alternativ supplerende kommunikation:
  Alle børn har ret til at have en ”stemme” i fællesskabet. Også børn uden et verbalt sprog! For det er faktisk muligt, at give ALLE børn muligheden for at kommunikere på trods af et manglende eller utilstrækkeligt talesprog.
  Dette kursus giver viden om, hvordan man kan skabe et kommunikationsmiljø, der netop har fokus på at implementere understøttende/supplerende kommunikation, således barnet kan være deltagende i alle arenaer (hjem/bosted, skole).
  Eksempler på ASK er Tegn til Tale, brug af hjælpemidler som fx udpegningsbøger/tavler med grafiske symboler, teknisk udstyr som talemaskiner og computer/iPad.
  På kurset vil vi introducere følgende emner:

  • Hvad er ASK?
  • Hvorfor er det vigtigt, at have fokus på ASK?
  • Hvem kan have glæde af ASK?
  • Forskellige behovstyper for ASK
  • Hvordan kommer man i gang med at bruge ASK?
  • Vigtige fokuspunkter ved brugen af ASK i praksis
  • Hvordan kan vi skabe et kommunikationsmiljø, der motiverer både børn og voksne til at kommunikere?

  Et undervisningsforløb kan skræddersyes til fx ansatte på institutioner, samt ansatte i familier. Ligeledes kan undervisningen gives til forældre/plejeforældre, der har et barn med et manglende eller utilstrækkeligt talesprog, eller en nedsat sprogforståelse.

 • Autisme

  Beskrivelse af kursus i Autisme (AST/ASF)
  Mennesker med autisme har en anderledes konstrueret hjerne end neurotypiske mennesker. Neurologisk set gør autismen, at der er tale om forbindelser i hjernen, som fungerer anderledes og mangelfuldt på varierende områder, men i overvejende grad socialt, kommunikativt og eksekutivt.
  Autisme kan derfor ikke anskues som noget en person har, - eller et hylster som personen er fanget i, og kan befries fra. Autisme er en medfødt, vedvarende tilstand. Den er gennemgribende og farver enhver oplevelse, opdagelse, perception, tanke, følelse, relation; ethvert aspekt af livet.
  Med baggrund i vores grundlæggende handicapforståelse, tages udgangspunkt i, at vi alle gør det bedste vi kan, med de forudsætninger vi er blevet givet ved fødslen.
  Kurset vil give deltagerne en grundlæggende viden om autismeforståelse, samt nogle grundlæggende redskaber til at implementere denne viden i praksis.
  Gennem teoretisk oplæg vil vi gennemgå, hvilke områder der er berørte hos børn med autisme (autismetriaden), hvad vi derfor skal være opmærksomme på som pædagogisk personale og som omverden i det hele taget, samt hvilken pædagogisk tilgang og støttende foranstaltning, vi med fordel kan inddrage i vores daglige pædagogiske arbejde.
  Indhold:

  • Hvad er autisme? Grundlæggende autismeforståelse – herunder Lorna Wings Autisme-triade
  • Opmærksomhedspunkter i forhold til børn med autisme
  • Hvilken forståelsesramme bør vi møde børn med autisme ud fra, og hvordan opnår vi forståelse for det hele menneske; barnets intentioner og måde at kommunikere med og være i verden på?
  • Konkrete eksempler på hvordan man kan arbejde pædagogisk med børn med autisme
  • Kognition, sansning, adfærd – brugen af støttesystemer
  • Autisme og mental retardering
 • Autisme og Angst

  Kursus i Autisme og angst
  Børn og unge med autismediagnoser oplever ofte at få tillægsdiagnoser, som bl.a. angst. Angst har mange forskellige ansigter, og kan vise sig lige fra panikangst, social angst, sygdomsangst, OCD mm. Angst lever i os alle, og er en naturligt forekommende og livsvigtig følelse, men når angsten tager over, er det ikke alene en indgribende lidelse for barnet, det har ofte store konsekvenser for hele familien og dagligdagen. På dette kursus vil du opnå grundlæggende viden om autisme og angst. Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i neuropædagogiske forståelsesmodeller omkring hjernen, angst og signalstoffer. Ydermere byder kurset på praksisnære redskaber til at arbejde med angst som tillægsdiagnose til autisme.
  På kurset vil du opnå følgende:

  • Viden om autisme og angst som komorbiditet
  • Forskellen på angst og frygt
  • Forståelse for angstens påvirkning på adfærd, og hvad der sker neurologisk
  • Praksisnære redskaber i arbejdet med angst, herunder metakognitiv terapi

  Et kursus i angst kan skræddersyes til fx ansatte på institutioner, samt ansatte i familier. Ligeledes kan undervisningen/vidensformidlingen gives til forældre/plejeforældre, der har et barn med au-tisme og angst eller angstlignende symptomer.

 • Autisme, Sprog og kommunikation

  Autisme, Sprog og kommunikation
  Børn i autismespektrum forstyrrelse er blandt andet udfordret på den kommunikative/sproglige kompetence. Dette betyder dog ikke, at barnet ikke ønsker, at kommunikere og indgå i relationer. De allerfleste børn med disse udfordringer, har lysten til at indgå i interaktioner. Heldigvis kan børn i autismespektrum forstyrrelse lære, at kommunikere på ét eller andet plan, der muliggør relationer til andre. I samværet med disse børn, er det derfor vigtigt, at man har en viden om, hvorfor kommunikationen ind imellem går skævt. Det er ligeledes vigtigt, at man ved, hvordan man kan støtte barnets kommunikative og sproglige udvikling, og i den forbindelse skabe muligheden for, at indgå i meningsfulde relationer med barnet.
  På kurset vil vi komme omkring følgende:

  • Beskrivelse af de faktorer der er på spil, for børn i autisme spektrum forstyrrelse, i forhold til deres måde at kommunikere med omverdenen på.
  • Barnets forudsætninger for at udvikle kommunikation/sprog
  • Autisme og Alternativ Supplerende Kommunikation – bedst baseret praksis
  • Den voksnes rolle i forhold til, at udvikle barnets kommunikation/sprog
  • Konkrete ideer til tiltag, der kan udvikle barnets kommunikation/sprog og skabe mulighed for gode relationer med barnet, på trods af autismespektrum forstyrrelsen

  Et undervisningsforløb kan skræddersyes til ansatte på institutioner, samt ansatte i familier. Ligeledes kan undervisningen tilrettelægges forældre, der har et barn i autismespektrum forstyrrelse.

 • Arousal og LA2

  Beskrivelse af kursus i Arousal og LA2-metoden.
  Vågenhed, energi og arousal er alle begreber, der dækker det samme. Det er hjernens parathed til at reagere passende i forhold til den påvirkning, vi er udsat for.
  Nogle børn har udfordringer med at regulere deres arousal, og det har forskellige kendetegn. Tankegangen bag Low Arousal er, at ro smitter og at du gennem pædagogiske metoder kan skabe en rolig hverdag for børn og unge, som er udfordret på at regulere deres nervesystem på egen hånd.
  Fælles for børn med ustabilt nervesystem er, at de har brug for ydre støtte fra deres omsorgsper-soner.
  LA2 metoden tager udgangspunkt i nyeste forsknings- og praksisbaserede viden på området, og bidrager med et nysgerrigt og involverende mindset, som søger at intensivere og strukturere fo-rebyggelsen af voldsomme konflikter med barnet, herunder vold og trusler (udad reagerede ad-færd). Derudover kan LA2 anvendes til generel fremme af hverdagstrivsel gennem fokus på bar-nets/ den unges inde fra perspektiv på ressourcer, netværk og trivsels- og mestringsstrategier. Det overordnede formål med viden omkring LA2 metoden er, at der gennem arbejdet med materialet på sigt kan afdækkes konkrete veje til at øge trivsel og reducere antallet af kritiske episoder for barnet.
  På kurset dykker vi ned i tematikken omkring Arousal og LA2 metoden, og du vil blive præsenteret for:

  • Hvad er arousal?
  • Introduktion til hjernen og nervesystemet (hvilke påvirkninger kan nervesystemet udsættes for?)
  • Hvordan kommer høj og lav arousal til udtryk?
  • Hvordan støtter vi bedst muligt børn og unge med urolige nervesystemer?
  • Hvad er LA2?
  • Gennemgang af LA2 metoden, herunder praktiske og konkrete redskaber til forebyggelse af voldsomme episoder samt fremme af trivsel
 • Handicapforståelse og den specialpædagogiske kerneopgave

  Handicapforståelse og den specialpædagogiske kerneopgave.
  Den forståelse af handicapbegrebet, som vi møder mennesker med funktionsnedsættelser med, har afgørende indflydelse på deres liv. Det er derfor vigtigt, at vi som fagprofessionelle reflekterer over vores forståelse af begrebet handicap, og hvordan vi beskriver og anvender det i mødet med det menneske vi sidder overfor.
  Det er vigtigt at vi ikke udelukkende fokuserer på fysiske eller biologiske aspekter, men ser på det hele menneske og dennes relation til omgivelserne. Det betyder at holdninger i omgivelserne har stor betydning for, hvordan en person med funktionsnedsættelse kan realisere sine potentialer.
  Derfor er det vigtigt at vi altid reflekterer over, hvordan vi møder et menneske med funktionsnedsættelse og er i stand til at tilpasse kommunikative, sociale og fysiske rammer, så de understøtter den enkeltes mulighed for læring, udvikling af identitet og trivsel.
  Kurset giver et indblik i, hvad der er på spil for børn der har funktionsnedsættelser og din fagprofessionelle rolle ind i dette felt. Undervejs vil der være plads til at reflektere over egen praksis. Det henvender sig til alle som beskæftiger sig med mennesker med handicap, herunder ansatte på afdelingerne i Bifrost samt ansatte i familier. Ligeledes kan kurset tilrettelægges til forældre og plejeforældre.

  På kurset vil vi komme omkring følgende:

  • Værdier og menneskesyn
  • Den specialpædagogiske kerneopgave
  • Livet/verden set fra det handicappede barns perspektiv
  • Relationen mellem den ansatte og barnet
  • Den narrative fortælling
 • MCT (Metakognitiv Terapi)

  Beskrivelse af undervisning i MCT (Metakognitiv terapi).
  I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker, - altså indholdet af vores tankevirksomhed. Nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores tanker faktisk er irrelevant ift. psykisk mistrivsel, så den metakognitive forståelse går på at vi i stedet skal fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan (hvor meget) vi skal tænke over egne tankeprocesser og dens betydning for vores psykiske liv.
  Kurset vil indeholde:

  • En indsigt i, hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og let anvendelige metakognitive redskaber – herunder sagsformulering.
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du kan tackle mødet med mennesker, der er i mistrivsel/har en psykisk lidelse.
 • Neuropædagogik og Neuropsykologi

  Neuropædagogik og Neuropsykologi
  Børn og unge med funktionsnedsættelser er helt afhængige af, at deres omsorgspersoner forsøger at møde dem, der hver de er i deres udvikling. Dette med henblik på at skabe trivsel, tilpasse krav og forventninger, samt at tilrettelægge de bedste betingelser for udvikling hos barnet.
  Neuropædagogik og Neuropsykologi er en forståelsesramme, hvor man søger viden om og forholder sig til hjernens funktioner og funktionsnedsættelsers betydning for den enkelte for at anvende og integrere denne i pædagogisk praksis. Formålet er at blive bedre rustet til at vurdere og forstå barnets funktionsvanskeligheder og –muligheder for at kunne tilpasse rammer og pædagogiske tilgange og interventioner.
  På kurset vil der være fokus på:

  • Hvad er Neuropsykologi og Neuropædagogik?
   Barnets mentale udvikling og nærmeste zone for udvikling
  • Grundlæggende kendskab til hjernens opbygning
   Hjernens funktioner, dysfunktioner og interventionsprincipper
  • Kort introduktion til nervesystemet og betydningen af dette i samspil med andre (*nærmere uddybning i LA2-kursus)
  • Grundlæggende handicapforståelse
   Autisme og ADHD/ADD
  • Neuropædagogiske interventionsprincipper
 • PDA (Krav-Undgående adfærd) 2. forslag

  Beskrivelse af kursus i PDA (Krav-Undgående adfærd).
  PDA står for Patalogical Demand Avoidance, og bliver på dansk oversat til kravundgående adfærd. PDA-diagnosen er forholdsvis ny, og klassificeres som en autismespektrumforstyrrelse. Den gængse autismeforståelse kan dog virke mangelfuld, da barnet ofte ikke profiterer af den almindelige autismepædagogiske og psykologiske tilgang. Børnene udviser ofte en evne til højere grad af mentalisering og er drevet af et udtalt behov for at kontrollere deres liv.
  Gennem teoretisk oplæg vil vi gennemgå, hvilke områder der er berørte hos børn med PDA, hvad vi derfor skal være opmærksomme på, hvordan det viser sig i hverdagen og hvilken pædagogisk tilgang og støttende foranstaltning vi med fordel kan inddrage i vores daglige pædagogiske arbejde.
  Kurset henvender sig til ansatte på afdelingerne i Bifrost, samt ansatte i familier. Ligeledes kan kurset tilrettelægges til forældre og plejeforældre, der har et barn med PDA.
  På kurset vil vi komme omkring følgende:

  • Grundlæggende viden om autisme og ASF
  • Karakteristika for børn med PDA
  • Komorbiditet (kontrol, angst, depression)
  • Relationen og den pædagogiske tilgang i arbejdet med børn med PDA
 • PODD

  Hvad er PODD – (Pragmatisk organiserede dynamisk display)
  PODD er en alternativ kommunikationsform og en strategi, der faciliterer sproglig og kommunikativ udvikling, til børn med manglende eller utilstrækkeligt talesprog.
  PODD er en organisering af ordforråd, som giver barnet mulighed for at kommunikere hele tiden. Målet er, at give barnet mulighed for at kommunikere forståeligt, specifikt, effektivt, selvstændigt og socialt acceptabelt. PODD findes også i en elektronisk udgave.
  Kurset henvender sig til ansatte på afdelingerne i Bifrost samt ansatte i familier. Ligeledes kan kurset tilrettelægges til forældre og plejeforældre. Kurset er tilrettelagt så der er en veksling mellem oplæg og praktiske øvelser.
  På kurset vil følgende introduceres:

  • Kommunikation – en menneskeret
  • Introduktion til PODD som kommunikationsform
  • Betjening af PODD
  • Tilegnelse af Alternativ Supplerende Kommunikation
  • Implementering
 • Sorg og det specialpædagogiske forældresamarbejde

  Sorg samt det specialpædagogiske forældresamarbejde
  Det er en helt særlig form for sorg at være forældre til et barn med handicap. Der ligger en dobbelt sorg heri (også kaldet den forbudte sorg), der bl.a. indebærer modsatrettede følelser – altså på en gang at skulle rumme en af de største glæder (forældreskabet) og en af de største sorger i ens liv.
  På dette kursus vil du få en forståelse for familiens livssituation og forældres reaktioner i forskellige situationer. Du vil blive klædt på til at møde familien hensigtsmæssigt i deres sorg samt at kunne samarbejde og støtte dem med indlevelse, forståelse og tålmodighed.
  Du vil samtidig få en viden og blive klædt på til at passe på dig selv følelsesmæssigt i mødet med børnene og deres familier.
  Kursets indhold:

  • Den sorg, der rammer forældre, der får/har et barn med særlige behov
  • Hvordan vi møder forældrene i ”den forbudte sorg” –
  • Sorgen over, at få et andet barn end ”drømmebarnet”
  • Sorgen over at ens barn skal bo på institution
  • Forældres skyldfølelse og dårlige samvittighed (både i forhold til deres barn med handicap og eventuelle søskende)
  • Forældres ”medafhængighed”
  • Forskellige sorgreaktioner og sorgprocessen
  • At kunne passe på dig selv og kende egne grænser
  • Opmærksomhed på ikke at have et entydigt fokus på sorgdelen omkring forældre, således at man ikke forholder sig refleksivt og nysgerrigt til eventuelle udviklingsområder i egen praksis. Dette kan endvidere bevirke, at vi ikke ser forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere, men i stedet som sårbare og skrøbelige.

   Kurset vil bestå af oplæg, gruppearbejde ud fra cases samt fælles refleksive fælles diskussioner og henvender sig til alle fagprofessionelle, som beskæftiger sig med familier, der har et barn med handicap/særlige behov, herunder ansatte på afdelingerne i Bifrost samt ansatte i familier.
   Familiekontoret tilbyder endvidere også sorgvejledning målrettet familier og plejefamilier.
 • Sprog som social kompetence i leg

  Sprog som social kompetence i leg.
  Når barnet skal indgå i fællesskaber og leg med andre, kræver det gode sociale kompetencer. Kompetencer som grundlægges allerede i den før sproglige kommunikation, altså før barnet udvikler et talesprog. For nogle børn er disse kompetencer enten forsinkede, eller ikke udviklet. Det medfører, at barnet ofte kommer i konflikt med andre børn, uden at forstå egen andel i konflikten. Det er vores overbevisning, at alle børn ønsker, at indgå i fællesskaber og leg. Derfor kan manglen på evner, til at indgå i det sociale, skabe nederlag og ensomhed hos det enkelte barn.
  Den gode nyhed er, at man kan arbejde med, at udvikle disse kompetencer, så barnet med tiden kan indgå i gode samspil og lege. Og at man som voksen kan skabe rammer, der træner den sociale kompetence igennem strukturerede lege.

  På kurset vil vi berøre følgende emner:

  • Hvilke kompetencer er i spil, når man skal lege?
  • Brug af sprog i det sociale samspil
  • Pragmatiske sprogkompetencer (sociale kompetencer)
  • Hvordan kan pragmatiske sprogvanskeligheder identificeres?
  • Hvordan kan vi støtte op, når vanskelighederne er identificeret?
  • Inkluderende pædagogiske tilgange til børn, som skal lære at indgå i leg.

  Dagens program vil veksle mellem teoretiske oplæg og praksiseksempler/øvelser. Kurset henvender sig til fagprofessionelle.

 • Struktur

  Beskrivelse af kursus i struktur
  Nogle børn har et udpræget behov for, at deres dagligdag er præget af en tydelig struktur. Det kan være børn, der er sent udviklede, har multiple funktionsnedsættelser, forskellige syndromer, har udviklings- eller tilknytningsforstyrrelser eller generelt er udfordrede. Disse børn kan have vanskeligt ved at skabe overblik eller overskue en situation, hvilket kan være stressende og ubehageligt for barnet.
  Disse børn er derfor oftest trygge, når verden omkring dem er præget af forudsigelighed, og de er velforberedte på, hvad dagen bringer – også ned i detaljer. Struktur er med til at give barnet en fornemmelse af kontrol, fordi der er noget, barnet selv kan mestre. Kontrol og mestring hjælper til at opleve meningsfuldhed.
  Kurset giver et indblik i, hvad der er på spil for børn, der har udpræget behov for struktur og giver konkrete eksempler på, hvordan vi kan imødekomme barnets behov for forberedelse og overblik. Det henvender sig til ansatte på afdelingerne i Bifrost samt ansatte i familier. Ligeledes kan kurset tilrettelægges til forældre og plejeforældre, der har et barn, der har et særligt behov for struktur.
  På kurset vil vi komme omkring følgende:

  • Hvad er struktur
  • Hvorfor er struktur nødvendigt for de fleste mennesker?
  • Hvordan anvender og implementerer man struktur i pædagogisk arbejde?
 • Sorgvejledning til familier

  Sorgvejledning til familier
  Det, at få eller være forældre til et barn med handicap er en kompleks sorg og en anderledes måde at være forældre på. Det kaldes også ”den forbudte sorg”, som omhandler tabet af drømme og forventninger til fremtiden. Sorgen og tabene varer ved igennem hele barnets opvækst og kan blive reaktiveret ved milepæle (overgange) i barnets liv.
  Ligeledes kan der være en sorg og ambivalente følelser (fx skyld og skam blandet med en følelse af lettelse) fx i forbindelse med at ens barn bor på en institution, er i aflastning eller hvis man modtager afløsning i hjemmet.
  Sorgvejledning kan have en forebyggende effekt i forhold til en families trivsel. Det minimerer desuden risikoen for fx depression eller andre psykiske følger.
  Sorgvejledning til familier tilbydes her:

  • Familier der har et barn med handicap
  • Familier der mister deres barn med handicap (lige kort efter fødslen eller senere)
  • Hvis barnet fx under opvæksten bliver alvorlig syg eller handicappet.
   Familier hvor barnet er flyttet på institution, er i aflastning eller i processen om at nå dertil

  Sorgvejledningen tilrettelægges ud fra familiens behov og livssituation og kan eksempelvis indeholde følgende temaer:

  • Sorgprocessen og sorgreaktioner
  • Parforhold
  • Ventesorg
  • Søskende
  • Arbejdssituation
  • Medafhængighed (til ens handicappede barn)
  • Egenomsorg
  • At bede ens netværk om hjælp
  • Skyld og skam
  • At leve med sorgen som et livsvilkår (at komme i gang med livet igen)

  (I nogle tilfælde kan sorgvejledningen også tilbydes til evt. søskende, pårørende (fx bedsteforældre)

 • Tegn til Tale

  Tegn til Tale
  Børn, der har vanskeligt ved at udtrykke sig med ord, og/eller har nedsat sprogforståelse samt sproglig hukommelse, har brug for, at de voksne omkring barnet understøtter det talte sprog. Dette kan man fx gøre, ved at anvende TTT (Tegn Til Tale).
  Når barnet efterhånden lærer tegnene, vil det således få større mulighed for, at kommunikere med sin omverden.
  På TTT uv-forløbet får du viden om:

  • TTT som kommunikationshjælpemiddel
  • Kropssprog, naturlige tegn og vedtagne tegn
  • Kommunikation som totalkommunikation
  • Kommunikationens betydning for læring og udvikling

  På TTT uv-forløbet får du færdigheder i at:

  • Anvende TTT på et grundlæggende niveau
  • Aflæse TTT
  • Tage ansvar for at anvende TTT (rollemodel)

  Et undervisningsforløb kan skræddersyes til fx ansatte på institutioner, samt ansatte i familier. Eller til forældre/plejeforældre, der har et barn med et manglende eller utilstrækkeligt talesprog og en nedsat sprogforståelse.