Vision og Mission

Bifrost har udviklet en ny mission og vision, som er gældende fra 2022.

Mission og Vision

 • Mission

  Bifrost leverer specialiserede pædagogiske og sundhedsfaglige tilbud til børn og unge med handicap –og deres familier.
  Bifrost løser kommunernes velfærdsopgave indenfor service- og sundhedslovens rammer.
  Det opfylder vi ved:
  • At levere individuelle tilbud til børn, unge og deres familier indenfor rammerne af kommunernes bestilling.
  • At arbejde professionelt med børn og unges trivsel og udvikling
  • At arbejde innovativt og målrettet med opgaverne ud fra løbende dokumentation, evaluering og effektvurdering
  • At levere høj kvalitet og faglighed i alle opgaver på Bifrost

 • Vision

  Vi er et fagligt specialiseret tilbud til familier med handicappede børn og unge.
  Det gør vi ved at:
  • Arbejde med professionelle relationer og metoder
  • Arbejde med helhedsorienterede løsninger
  • Arbejde med fokus på udvikling, omsorg og trivsel
  • Møde børn, unge og forældre fordomsfrit
  • Møde børn og unge med fokus på deres nærmeste udviklingszone