Nyhedsbreve

Nyhedsbrevet er et tiltag, som er målrettet forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Form og indhold vil løbende blive tilpasset.

Anbefal denne side:
 • Nyhedsbrev nr. 1 - 2021 Bifrost

 • Nyhedsbrev nr. 1 - 2021 Bifrost

  Nyhedsbrev
  Bifrost

  Dette er første udgave. Intentionen er at udsende nyhedsbrevet 6-8 gange årligt. Vi håber, at indholdet vil være interessant for forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil løbende tilpasse form og indhold i nyhedsbrevet efterhånden, som vi får feedback.
  Hvis du har indhold du tænker kunne være interessant at dele i nyhedsbrevet er du velkommen til at sende en mail til ledelsessekretær i Bifrost Ditte Skaurup Vedel Gormsen på disgo@vejle.dk.
  God fornøjelse med læsningen.

  Konst. Centerleder
  Michael Højer

  Indholdsfortegnelse
  Medarbejdernyt / 2-4
  - Ansættelser
  - Fratrædelser

  Nyt fra Bifrost / 5-13
  - Kilden
  - Bygden, Nord/Karl
  - Bygden, Mælk/Stor
  - Familiekontoret
  - Gården
  - Administrationen

  Aktuelt / 14

  Feedback og nyt / 15

  Velkommen til jer
  Ansættelser - Kilden
  • Lea L. er SSA - starter 15. nov. (Syvstjernen)
  • Anne S. er omsorgsmedhjælper weekendmakker - starter 3. dec. (Syvstjernen)
  • Kasper U. er pædagogstuderende – starter 1. dec. (Syvstjernen)
  • Charlotte J. er pædagog - starter 1. nov. i virksomhedspraktik i op til 13 uger (Syvstjernen)
  • Michael F. er SSA – starter 1. dec. (Pegasus)
  • Amina S. er pædagog – starter 15. dec. (Sirius)
  • Louise K. er SSA –starter 1. dec. (Sirius)
  • Camilla T. er pædagogisk assistent starter 1. nov. (Sirius)
  • Annette R. er planlægger – starter 1. nov.
  • Helle S. er pædagogisk assistent og ny nattevagt – starter 1. nov.
  • Gitte J. er sygehjælper og ny nattevagt– starter 1. dec.

  Ansættelser – Bygden, Nord/Karl og Mælk/Stor
  • Britta H.J. er planlægger – startede juni måned (Nord/Karl)
  • Sarah D.E. er faglig koordinator – startede 15. sept. efter mangeårig ansættelse som pædagog på Kilden (Nord/Karl)
  • Christine B.P. er pædagog – startede 1. nov. (Nord/Karl)
  • Lise D.B. er afdelingsleder – starter 1. dec.

  Ansættelser - Gården
  • Heidi W.H. er afdelingsleder – starter 16. nov.
  • Hamdi A. er omsorgsmedhjælper – starter 25. okt.
  • Büsra Ô. Er omsorgsmedhjælper – starter 10. nov.
  • Louise L. er omsorgsmedhjælper – starter 1. dec.
  • Charlotte S. er omsorgsmedhjælper – starter 29. nov.
  • Pierre L. – stopper 30. nov.

  Farvel - og god vind til jer
  Fratrædelser - Kilden
  • Line K. – starter på Bygden 1. jan.
  • Maiken, pædagogstuderende – stopper 31. nov.
  • Carina U. – stopper 30. nov.
  • Henriette P. – stopper 30. nov.
  • Christina L. – stopper 30. nov.
  • Michelle B. – stopper 30. nov.
  • Marianne D. – stopper 30. nov.
  • Silke E. – stopper 30. nov. – fortsætter som tilkaldevikar
  • Kenny G. – stopper 30. nov. – fortsætter som tilkaldevikar
  • Sabrina B. – stopper 30. nov.

  Fratrædelser – Bygden, Nord/Karl
  • Camilla S. – stoppede 30. sept.


  Fratrædelser – Gården
  • Line M. – stoppede 31. okt.
  • Mette B. – stoppede 31. okt.
  • Christine A. – stoppede 31. okt.
  • Cecilie T. – stoppede 11. okt.

  Nyt fra Bifrost – Kilden

  Aktiviteter på Kilden
  Skolernes motionsdag - er også afholdt for børnene på Kilden, som for alles vedkommende er kørestolsbrugere. Med en god skubber, kan alle nå deres egen flotte distance og komme i mål med nogle gode meter i hjulene og få en sanseoplevelse af efterår med vind i håret og blade i ansigtet, når vi drøner ned af bakken uden for Kilden og når tilbage over målstregen hvor alle får deres eget diplom.

  Tante Andantes Teatergruppe – har været på besøg mandag d. 25. oktober og fyldte huset med sjove sange og festlig musik. Vi kan se frem til endnu et besøg fra Tante Andante d. 13. december.

  Julegaver, Julegaver, Julegaver
  Vi tisker og hvisker og har rigtig mange hemmeligheder.

  Halloween
  I efterårsferien har vi sammen lavet flotte græskarmænd, som har pyntet rundt om på Kilden.

  Hvad sker der lige nu på Kilden
  Der har været en del tilgang af børn på Kilden det sidste halve år og det har betydet at vi igennem en periode har ansat flere medarbejdere. Flere medarbejdere og børn kræver også mere plads til administrative opgaver. Der bliver derfor i øjeblikket set på hvordan vi kan skabe/lave lokaler, hvor der kan oprettes administrative arbejdspladser. Tilgang af børn med specielle behov har betydet, at vi har set på hvordan vi tilgodeser både vores nuværende og nye børn bedst muligt.

  Mødeaktivitet på Kilden
  • Forældrerådsmøde tirsdag d. 23. november kl 17.00 – 19.00.
  • Der er afholdt både basismedicinkursus for alle nye ansatte på Kilden og et udvidet medicinkursus for en mindre gruppe medarbejdere.
  • Der afholdes planlagte personalemøder i de enkelte afdelinger. Hver afdeling har supervision 4 gange årligt med ekstern fagperson.

  Det betyder at vi d. 8. november flytter 3 af vores bo børn til en anden gruppe (alle involverede har fået besked og er blevet hørt). Dette gør vi for at vi kan imødekomme de sensitive børns behov, samt tilgodese de børn der har glæde og gavn af at have et mere aktivt miljø.
  Der vil i den sammenhæng også blive flyttet lidt rundt på medarbejderne så der altid er nogen der kender børnene. Alle medarbejderne har haft mulighed for at ønske hvilken gruppe de gerne vil være i og de ønsker er blevet opfyldt for stort set alle.

  Nye indkøb på Kilden
  Der er indkøbt en vandseng til Pegasus – dette fordi vi har set, at den forholdsvis nye vandseng der er indkøbt til Sirius har været flittigt brugt af børnene. Vi vil derfor også gerne give børnene i Pegasus den samme mulighed for at få fornemmelsen af en vægtløshed/kropsfornemmelse og muligheden for at sanserne stimuleres på en anden måde gennem bølgebevægelse.
  Der bliver i øjeblikket skiftet senge ud på alle værelserne, vi får nogle nye lækre senge, som giver os mulighed for at lejre og forflytte børnene endnu mere skånsomt og varieret.

  COVID-19
  Vi har desværre haft COVID-19 i en enkelt gruppe på Kilden. Vi opdagede den første smittede medarbejder i oktober og der blev straks iværksat testning i den pågældende gruppe af både børn og medarbejder. Vi testede løbende både børn og medarbejder i en periode på ca. 3 uger. Vi oplevede, at der blandt alle medarbejdere var en kæmpe ansvarlighed i forhold til at forhindre smitten yderligere. Alle tog ansvar og er ansvarlige i forhold til, at overholde de gældende Corona restriktioner – isolation, testning, brug af værnemidler osv.

  På Kilden har vi fortsat ekstra fokus på nedenstående for, at forebygge og minimere, at der kommer COVID-19 på Kilden igen.
  • Holder afstand - når muligt
  • Håndvask og afspritning af hænder – gældende hygiejneregler
  • Vaske/spritte flader af på borde og overflader efter brug
  • Lufte ud – 5 min. pr. time cirka
  • Anvende almindelig sund fornuft og omtanke

  Nyt fra Bifrost – Bygden, Nord/Karl
  Der er pt. et stillingsopslag til pædagog med ansøgningsfrist medio nov. 2021 med forventet tiltrædelse den 01.01.2022.
  Afdelingsleder Marie Høj er på vej tilbage til Nordstjernen og Karlsvognen. Marie forventes at være tilbage på fuld tid ultimo december 2021.
  I forbindelse med ”Corona midler” har Nordstjernen og Karlsvognen ønsket sig hængekøjer, som gæsterne kan slænge sig i. Disse er ”på trapperne”.
  Vi håber at kunne købe nye sofaer til begge afdelinger i nærmeste fremtid.
  Der var ”liv og glade dage” i uge 42 med Halloween tema, græskar og glade gæster.
  En af vores gæster har ønsket at vi afholder et julehyggearrangement her på Nordstjernen og Karlsvognen. Det er et initiativ vi i skrivende stund arbejder på at realisere.
  På personalemøder arbejder vi pt. med, hvordan vi som ansatte også kan være med til at understøtte fastholdelse og rekruttering af dedikerede og dygtige medarbejdere. Derudover arbejder vi med at forstørre og sprogliggøre vores stjernestunder - med gæsterne, fagligheden og med hinanden.
  Lene og Tanja er pt. igang med den Neuropædagogiske Efteruddannelse.

  Nyt fra Bifrost – Bygden, Mælk/Stor
  Efteråret er over os. Om lidt banker Julen på. Vi er glade for det fine samarbejde i forhold til at vi kan planlægge en god jule- og nytårsplan for børn, gæster, familier og medarbejdere. Julen er særlig. I år tager næsten alle hjem til familien. Vi sørger for en god jul og et godt nytår, for alle der er her.
  Som I ved, har der været en del personaleudskiftninger i foråret og hen over sommeren. Nu oplever vi en del stabilitet og vi er ved have dannet nogle faste grupper. Vi arbejder fortsat med at få ansat et par flere gode vikarer. Vi afvikler ganske meget ferie igennem november og december måned, og derfor kommer der også fortsat vikarer fra et vikarbureau i huset. Disse er kendte personer, som vi ved kan hjælpe vores børn og unge på en god og forsvarlig måde. Disse bookes med faglig overvejelse.
  I øjeblikket er der på Mælkevejen 9 fastansatte medarbejdere, heraf 4 pædagoger, 1 SSA og 4 omsorgsmedhjælpere.
  På Storebjørn er der i alt 10 fastansatte, heraf 1 pædagog. Vi har indgået aftaler med to kommende pædagoger, der starter på Storebjørn 01.01.2022 og 01.02.2022. Begge med erfaring på området.
  Herudover er der ansat 2 nattefeer, 1 køkkenassistent, en faglig koordinator, en planlægger og vores to pedeller, der dog også hjælper på andre matrikler, og ligeledes en afdelingsleder. Der starter en afdelingsleder mere hos os til december. Vi glæder os til samarbejdet.
  Som altid har vi gæster på besøg på Mælkevejen samt fastboende børn, som er gået hen og blevet til skønne teenagere. To fra Mælkevejen, forlader os inden længe, da de flytter til et voksentilbud. Vi arbejder for at skabe et fint farvel.

  Storebjørns børn og unge, er ikke helt så gamle, så dem er vi så heldige med, at de bliver lidt endnu.
  Vores børn og unges hverdag er præget af skolegang, hverdagsaktiviteter, leg, omsorg, nærvær, aktiviteter, ture, samvær og i det hele taget, at få en god dag med indhold, tilpasset hvert barn.
  Vi har i øvrigt fået indkøbt et par fine cykler, som bliver ræset rundt på med stor fornøjelse.
  Personalet arbejder med at dygtiggøre sig inden for deres fag. Vi har netop haft flere fra Mælkevejen afsted på det udvidede medicinkursus. På Storebjørn er der allerede medicinansvarlige uddannet.
  Vi har igangsat et samarbejde med familiekonsulenterne Sanne og Charlotte. Samarbejdet startede i oktober. I november tager det praktisk form. Vi arbejder med at blive dygtigere til vores arbejde og tilegne os gode og brugbare redskaber og værktøjer med mening.
  Konsulenterne arbejder løbende sammen med og ved siden af personalet. Vi samarbejder om at få gode pædagogiske værktøjer, fokus på etik, alternativ kommunikation og at skabe det gode børneliv. Det giver så god energi og gejst, når vi kan se, at vores børn og unge kan bruge redskaberne. Det skaber gejst, motivation og glæde for alle.
  Med denne beretning vil vi ønske jer alle en rigtig god jul samt et lykkebringende Nytår.

  Nyt fra Bifrost – Familiekontoret
  Familiekonsulent Helle Kjølby er stoppet med udgangen af oktober og skal udfolde sine fantastiske evner i en anden institution i Vejle kommune. Vi har derfor slået et stillingsopslag op, hvor der skal ansættes 2 nye familiekonsulenter. Dette sker med baggrund i den øgede superviserede rolle på afdelingerne i Bifrost fremadrettet.

  Nyt fra Bifrost – Gården
  Vi er i gang med at etablere en mooncar-bane. I den forbindelse har vi fået doneret skilte fra virkeligheden, så vi på sigt kan tale med vores børn om færdselssikkerhed og trafik.
  Et yderligere tiltag er etableringen af en klimahave på den store græsplæne, hvor der skal vokse vilde blomster og der skal laves en klimasti. Der kommer billeder på hjemmesiden.
  Der arbejdes fortsat med neuropædagogik og sansestimuli og der er som vanligt tilrettelagt aktiviteter, der passer til årstiden. Vi arbejder på nuværende tidspunkt med den taktile sans via massage. Vores studerende, der skal til eksamen har i den forbindelse lavet et projekt omkring massagehistorier målrettet børnene.

  Nyt fra Bifrost – Administrationen
  I efterårsferien, har et eller flere børn på Gården været i gang med at male på krus. Det har betydet, at vi hver især, her i administrationen, har fået vores helt eget personlige krus med vores navn på. Et af børnene kom personligt og afleverede det til os. Hold da op en dejlig overraskelse! De er bare SÅ fine og vi er rigtig glade for dem.
  Tak fordi i tænker på os.

  Ferieafvikling for medarbejdere
  Husk at afvikle ferie fra ferieåret 2020/2021 – senest den 31. december 2021.

  Julegaver
  Årets julegaver er snart på vej, så hold øje med din mail. Månedslønnede kan ønske egen gave igen i år. Frist for valg af julegave er den 22. november 2021. Overskrider du fristen, får du desværre ikke indflydelse på valg af egen julegave. Til timelønnede vil der også være en forudbestemt julegavehilsen.

  Ferieønsker – for aflastningen
  Husk, at fristen for at ønske uge 7 (vinterferien) 2022, er senest den 1. december 2021. Sommerferieønsker for 2022, skal vi have modtaget inden den 1. februar 2022.

  Lukkedage i administrationen:
  Administrationen har lukket imellem jul og nytår, hvilket vil sige, at de er fraværende den 24., 25., 26., 27., 28., 29. 30. og 31. december 2021 samt 1. og 2. januar 2022.

  Aktuelt
  Sarah Dam Engberg:
  ”Jeg startede på Bygden den 15. september som ny faglig koordinator. Det er en spændende funktion og meget af min tid går i starten med, at skabe et overblik, lære alle de skønne gæster, personale og arbejdsgange at kende”.

  Forældreråd i Bifrost
  Hvis du har et barn anbragt eller i aflastning i Bifrost og kunne have interesse i at deltage i forældrerådet i enten Bygden/Gården eller Kilden, så er du velkommen til at rette henvendelse til:
  • Jan Kristensen, jkmmsp@gmail.com (formand for forældrerådet Bygden/Gården) eller
  • Jens Erik Pust, pust@hedebo.info (formand for forældrerådet Kilden)
  Du er også velkommen til at rette henvendelse til konst. Centerleder Michael Højer på mihoj@vejle.dk

  Badevandstemperatur
  Grundet svingende badevandstemperaturer, har ledelsen i fællesskab besluttet, når vi bader vores børn/unge, at badevandet må ligge på en temperatur mellem 37 – 40 grader.

  Temadag
  Vi afholder en fælles temadag i Bifrost den 23. november. Dagen er en opfølgning på året 2021 - og som Hugo siger: ”Hvor ska vi hen, do”?

  Nyhedsbrev
  Har du feedback og/eller en historie til næste nyhedsbrev?
  Bidrag til nyhedsbrevet sendes til Ditte S.V. Gormsen på mail: disgo@vejle.dk (husk at skrive ”nyhedsbrev” i emnefeltet).