Nyhedsbreve

Nyhedsbrevet er et tiltag, som er målrettet forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Form og indhold vil løbende blive tilpasset. Vi håber i vil tage godt imod vores tiltag.

Nyhedsbrev Bifrost

 • Nyhedsbrev nr. 1 - Nov. 2021 Bifrost

  Dette er første udgave. Intentionen er at udsende nyhedsbrevet 6-8 gange årligt. Vi håber, at indholdet vil være interessant for forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil løbende tilpasse form og indhold i nyhedsbrevet efterhånden, som vi får feedback.
  Hvis du har indhold du tænker kunne være interessant at dele i nyhedsbrevet er du velkommen til at sende en mail til ledelsessekretær i Bifrost Ditte Skaurup Vedel Gormsen på disgo@vejle.dk.
  God fornøjelse med læsningen.

  Konst. Centerleder
  Michael Højer

  Indholdsfortegnelse
  Medarbejdernyt / 2-4
  - Ansættelser
  - Fratrædelser

  Nyt fra Bifrost / 5-13
  - Kilden
  - Bygden, Nord/Karl
  - Bygden, Mælk/Stor
  - Familiekontoret
  - Gården
  - Administrationen

  Aktuelt / 14

  Feedback og nyt / 15

  Velkommen til jer
  Ansættelser - Kilden
  • Lea L. er SSA - starter 15. nov. (Syvstjernen)
  • Anne S. er omsorgsmedhjælper weekendmakker - starter 3. dec. (Syvstjernen)
  • Kasper U. er pædagogstuderende – starter 1. dec. (Syvstjernen)
  • Charlotte J. er pædagog - starter 1. nov. i virksomhedspraktik i op til 13 uger (Syvstjernen)
  • Michael F. er SSA – starter 1. dec. (Pegasus)
  • Amina S. er pædagog – starter 15. dec. (Sirius)
  • Louise K. er SSA –starter 1. dec. (Sirius)
  • Camilla T. er pædagogisk assistent starter 1. nov. (Sirius)
  • Annette R. er planlægger – starter 1. nov.
  • Helle S. er pædagogisk assistent og ny nattevagt – starter 1. nov.
  • Gitte J. er sygehjælper og ny nattevagt– starter 1. dec.

  Ansættelser – Bygden, Nord/Karl og Mælk/Stor
  • Britta H.J. er planlægger – startede juni måned (Nord/Karl)
  • Sarah D.E. er faglig koordinator – startede 15. sept. efter mangeårig ansættelse som pædagog på Kilden (Nord/Karl)
  • Christine B.P. er pædagog – startede 1. nov. (Nord/Karl)
  • Lise D.B. er afdelingsleder – starter 1. dec.

  Ansættelser - Gården
  • Heidi W.H. er afdelingsleder – starter 16. nov.
  • Hamdi A. er omsorgsmedhjælper – starter 25. okt.
  • Büsra Ô. Er omsorgsmedhjælper – starter 10. nov.
  • Louise L. er omsorgsmedhjælper – starter 1. dec.
  • Charlotte S. er omsorgsmedhjælper – starter 29. nov.
  • Pierre L. – stopper 30. nov.

  Farvel - og god vind til jer
  Fratrædelser - Kilden
  • Line K. – starter på Bygden 1. jan.
  • Maiken, pædagogstuderende – stopper 31. nov.
  • Carina U. – stopper 30. nov.
  • Henriette P. – stopper 30. nov.
  • Christina L. – stopper 30. nov.
  • Michelle B. – stopper 30. nov.
  • Marianne D. – stopper 30. nov.
  • Silke E. – stopper 30. nov. – fortsætter som tilkaldevikar
  • Kenny G. – stopper 30. nov. – fortsætter som tilkaldevikar
  • Sabrina B. – stopper 30. nov.

  Fratrædelser – Bygden, Nord/Karl
  • Camilla S. – stoppede 30. sept.


  Fratrædelser – Gården
  • Line M. – stoppede 31. okt.
  • Mette B. – stoppede 31. okt.
  • Christine A. – stoppede 31. okt.
  • Cecilie T. – stoppede 11. okt.

  Nyt fra Bifrost – Kilden

  Aktiviteter på Kilden
  Skolernes motionsdag - er også afholdt for børnene på Kilden, som for alles vedkommende er kørestolsbrugere. Med en god skubber, kan alle nå deres egen flotte distance og komme i mål med nogle gode meter i hjulene og få en sanseoplevelse af efterår med vind i håret og blade i ansigtet, når vi drøner ned af bakken uden for Kilden og når tilbage over målstregen hvor alle får deres eget diplom.

  Tante Andantes Teatergruppe – har været på besøg mandag d. 25. oktober og fyldte huset med sjove sange og festlig musik. Vi kan se frem til endnu et besøg fra Tante Andante d. 13. december.

  Julegaver, Julegaver, Julegaver
  Vi tisker og hvisker og har rigtig mange hemmeligheder.

  Halloween
  I efterårsferien har vi sammen lavet flotte græskarmænd, som har pyntet rundt om på Kilden.

  Hvad sker der lige nu på Kilden
  Der har været en del tilgang af børn på Kilden det sidste halve år og det har betydet at vi igennem en periode har ansat flere medarbejdere. Flere medarbejdere og børn kræver også mere plads til administrative opgaver. Der bliver derfor i øjeblikket set på hvordan vi kan skabe/lave lokaler, hvor der kan oprettes administrative arbejdspladser. Tilgang af børn med specielle behov har betydet, at vi har set på hvordan vi tilgodeser både vores nuværende og nye børn bedst muligt.

  Mødeaktivitet på Kilden
  • Forældrerådsmøde tirsdag d. 23. november kl 17.00 – 19.00.
  • Der er afholdt både basismedicinkursus for alle nye ansatte på Kilden og et udvidet medicinkursus for en mindre gruppe medarbejdere.
  • Der afholdes planlagte personalemøder i de enkelte afdelinger. Hver afdeling har supervision 4 gange årligt med ekstern fagperson.

  Det betyder at vi d. 8. november flytter 3 af vores bo børn til en anden gruppe (alle involverede har fået besked og er blevet hørt). Dette gør vi for at vi kan imødekomme de sensitive børns behov, samt tilgodese de børn der har glæde og gavn af at have et mere aktivt miljø.
  Der vil i den sammenhæng også blive flyttet lidt rundt på medarbejderne så der altid er nogen der kender børnene. Alle medarbejderne har haft mulighed for at ønske hvilken gruppe de gerne vil være i og de ønsker er blevet opfyldt for stort set alle.

  Nye indkøb på Kilden
  Der er indkøbt en vandseng til Pegasus – dette fordi vi har set, at den forholdsvis nye vandseng der er indkøbt til Sirius har været flittigt brugt af børnene. Vi vil derfor også gerne give børnene i Pegasus den samme mulighed for at få fornemmelsen af en vægtløshed/kropsfornemmelse og muligheden for at sanserne stimuleres på en anden måde gennem bølgebevægelse.
  Der bliver i øjeblikket skiftet senge ud på alle værelserne, vi får nogle nye lækre senge, som giver os mulighed for at lejre og forflytte børnene endnu mere skånsomt og varieret.

  COVID-19
  Vi har desværre haft COVID-19 i en enkelt gruppe på Kilden. Vi opdagede den første smittede medarbejder i oktober og der blev straks iværksat testning i den pågældende gruppe af både børn og medarbejder. Vi testede løbende både børn og medarbejder i en periode på ca. 3 uger. Vi oplevede, at der blandt alle medarbejdere var en kæmpe ansvarlighed i forhold til at forhindre smitten yderligere. Alle tog ansvar og er ansvarlige i forhold til, at overholde de gældende Corona restriktioner – isolation, testning, brug af værnemidler osv.

  På Kilden har vi fortsat ekstra fokus på nedenstående for, at forebygge og minimere, at der kommer COVID-19 på Kilden igen.
  • Holder afstand - når muligt
  • Håndvask og afspritning af hænder – gældende hygiejneregler
  • Vaske/spritte flader af på borde og overflader efter brug
  • Lufte ud – 5 min. pr. time cirka
  • Anvende almindelig sund fornuft og omtanke

  Nyt fra Bifrost – Bygden, Nord/Karl
  Der er pt. et stillingsopslag til pædagog med ansøgningsfrist medio nov. 2021 med forventet tiltrædelse den 01.01.2022.
  Afdelingsleder Marie Høj er på vej tilbage til Nordstjernen og Karlsvognen. Marie forventes at være tilbage på fuld tid ultimo december 2021.
  I forbindelse med ”Corona midler” har Nordstjernen og Karlsvognen ønsket sig hængekøjer, som gæsterne kan slænge sig i. Disse er ”på trapperne”.
  Vi håber at kunne købe nye sofaer til begge afdelinger i nærmeste fremtid.
  Der var ”liv og glade dage” i uge 42 med Halloween tema, græskar og glade gæster.
  En af vores gæster har ønsket at vi afholder et julehyggearrangement her på Nordstjernen og Karlsvognen. Det er et initiativ vi i skrivende stund arbejder på at realisere.
  På personalemøder arbejder vi pt. med, hvordan vi som ansatte også kan være med til at understøtte fastholdelse og rekruttering af dedikerede og dygtige medarbejdere. Derudover arbejder vi med at forstørre og sprogliggøre vores stjernestunder - med gæsterne, fagligheden og med hinanden.
  Lene og Tanja er pt. igang med den Neuropædagogiske Efteruddannelse.

  Nyt fra Bifrost – Bygden, Mælk/Stor
  Efteråret er over os. Om lidt banker Julen på. Vi er glade for det fine samarbejde i forhold til at vi kan planlægge en god jule- og nytårsplan for børn, gæster, familier og medarbejdere. Julen er særlig. I år tager næsten alle hjem til familien. Vi sørger for en god jul og et godt nytår, for alle der er her.
  Som I ved, har der været en del personaleudskiftninger i foråret og hen over sommeren. Nu oplever vi en del stabilitet og vi er ved have dannet nogle faste grupper. Vi arbejder fortsat med at få ansat et par flere gode vikarer. Vi afvikler ganske meget ferie igennem november og december måned, og derfor kommer der også fortsat vikarer fra et vikarbureau i huset. Disse er kendte personer, som vi ved kan hjælpe vores børn og unge på en god og forsvarlig måde. Disse bookes med faglig overvejelse.
  I øjeblikket er der på Mælkevejen 9 fastansatte medarbejdere, heraf 4 pædagoger, 1 SSA og 4 omsorgsmedhjælpere.
  På Storebjørn er der i alt 10 fastansatte, heraf 1 pædagog. Vi har indgået aftaler med to kommende pædagoger, der starter på Storebjørn 01.01.2022 og 01.02.2022. Begge med erfaring på området.
  Herudover er der ansat 2 nattefeer, 1 køkkenassistent, en faglig koordinator, en planlægger og vores to pedeller, der dog også hjælper på andre matrikler, og ligeledes en afdelingsleder. Der starter en afdelingsleder mere hos os til december. Vi glæder os til samarbejdet.
  Som altid har vi gæster på besøg på Mælkevejen samt fastboende børn, som er gået hen og blevet til skønne teenagere. To fra Mælkevejen, forlader os inden længe, da de flytter til et voksentilbud. Vi arbejder for at skabe et fint farvel.

  Storebjørns børn og unge, er ikke helt så gamle, så dem er vi så heldige med, at de bliver lidt endnu.
  Vores børn og unges hverdag er præget af skolegang, hverdagsaktiviteter, leg, omsorg, nærvær, aktiviteter, ture, samvær og i det hele taget, at få en god dag med indhold, tilpasset hvert barn.
  Vi har i øvrigt fået indkøbt et par fine cykler, som bliver ræset rundt på med stor fornøjelse.
  Personalet arbejder med at dygtiggøre sig inden for deres fag. Vi har netop haft flere fra Mælkevejen afsted på det udvidede medicinkursus. På Storebjørn er der allerede medicinansvarlige uddannet.
  Vi har igangsat et samarbejde med familiekonsulenterne Sanne og Charlotte. Samarbejdet startede i oktober. I november tager det praktisk form. Vi arbejder med at blive dygtigere til vores arbejde og tilegne os gode og brugbare redskaber og værktøjer med mening.
  Konsulenterne arbejder løbende sammen med og ved siden af personalet. Vi samarbejder om at få gode pædagogiske værktøjer, fokus på etik, alternativ kommunikation og at skabe det gode børneliv. Det giver så god energi og gejst, når vi kan se, at vores børn og unge kan bruge redskaberne. Det skaber gejst, motivation og glæde for alle.
  Med denne beretning vil vi ønske jer alle en rigtig god jul samt et lykkebringende Nytår.

  Nyt fra Bifrost – Familiekontoret
  Familiekonsulent Helle Kjølby er stoppet med udgangen af oktober og skal udfolde sine fantastiske evner i en anden institution i Vejle kommune. Vi har derfor slået et stillingsopslag op, hvor der skal ansættes 2 nye familiekonsulenter. Dette sker med baggrund i den øgede superviserede rolle på afdelingerne i Bifrost fremadrettet.

  Nyt fra Bifrost – Gården
  Vi er i gang med at etablere en mooncar-bane. I den forbindelse har vi fået doneret skilte fra virkeligheden, så vi på sigt kan tale med vores børn om færdselssikkerhed og trafik.
  Et yderligere tiltag er etableringen af en klimahave på den store græsplæne, hvor der skal vokse vilde blomster og der skal laves en klimasti. Der kommer billeder på hjemmesiden.
  Der arbejdes fortsat med neuropædagogik og sansestimuli og der er som vanligt tilrettelagt aktiviteter, der passer til årstiden. Vi arbejder på nuværende tidspunkt med den taktile sans via massage. Vores studerende, der skal til eksamen har i den forbindelse lavet et projekt omkring massagehistorier målrettet børnene.

  Nyt fra Bifrost – Administrationen
  I efterårsferien, har et eller flere børn på Gården været i gang med at male på krus. Det har betydet, at vi hver især, her i administrationen, har fået vores helt eget personlige krus med vores navn på. Et af børnene kom personligt og afleverede det til os. Hold da op en dejlig overraskelse! De er bare SÅ fine og vi er rigtig glade for dem.
  Tak fordi i tænker på os.

  Ferieafvikling for medarbejdere
  Husk at afvikle ferie fra ferieåret 2020/2021 – senest den 31. december 2021.

  Julegaver
  Årets julegaver er snart på vej, så hold øje med din mail. Månedslønnede kan ønske egen gave igen i år. Frist for valg af julegave er den 22. november 2021. Overskrider du fristen, får du desværre ikke indflydelse på valg af egen julegave. Til timelønnede vil der også være en forudbestemt julegavehilsen.

  Ferieønsker – for aflastningen
  Husk, at fristen for at ønske uge 7 (vinterferien) 2022, er senest den 1. december 2021. Sommerferieønsker for 2022, skal vi have modtaget inden den 1. februar 2022.

  Lukkedage i administrationen:
  Administrationen har lukket imellem jul og nytår, hvilket vil sige, at de er fraværende den 24., 25., 26., 27., 28., 29. 30. og 31. december 2021 samt 1. og 2. januar 2022.

  Aktuelt
  Sarah Dam Engberg:
  ”Jeg startede på Bygden den 15. september som ny faglig koordinator. Det er en spændende funktion og meget af min tid går i starten med, at skabe et overblik, lære alle de skønne gæster, personale og arbejdsgange at kende”.

  Forældreråd i Bifrost
  Hvis du har et barn anbragt eller i aflastning i Bifrost og kunne have interesse i at deltage i forældrerådet i enten Bygden/Gården eller Kilden, så er du velkommen til at rette henvendelse til:
  • Jan Kristensen, jkmmsp@gmail.com (formand for forældrerådet Bygden/Gården) eller
  • Jens Erik Pust, pust@hedebo.info (formand for forældrerådet Kilden)
  Du er også velkommen til at rette henvendelse til konst. Centerleder Michael Højer på mihoj@vejle.dk

  Badevandstemperatur
  Grundet svingende badevandstemperaturer, har ledelsen i fællesskab besluttet, når vi bader vores børn/unge, at badevandet må ligge på en temperatur mellem 37 – 40 grader.

  Temadag
  Vi afholder en fælles temadag i Bifrost den 23. november. Dagen er en opfølgning på året 2021 - og som Hugo siger: ”Hvor ska vi hen, do”?

  Nyhedsbrev
  Har du feedback og/eller en historie til næste nyhedsbrev?
  Bidrag til nyhedsbrevet sendes til Ditte S.V. Gormsen på mail: disgo@vejle.dk (husk at skrive ”nyhedsbrev” i emnefeltet).

 • Nyhedsbrev nr. 2 -Dec. 2021 Bifrost

  Dette er anden udgave. Intentionen er at udsende nyhedsbrevet 6-8 gange årligt. Vi håber, at indholdet vil være interessant for forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil løbende tilpasse form og indhold i nyhedsbrevet efterhånden, som vi får feedback.
  Hvis du har indhold du tænker kunne være interessant at dele i nyhedsbrevet er du velkommen til at sende en mail til ledelsessekretær i Bifrost, Ditte Skaurup Vedel Gormsen på disgo@vejle.dk.
  God fornøjelse med læsningen.

  Konst. Centerleder
  Michael Højer

  Indholdsfortegnelse
  Nyt fra Bifrost / 2-7
  Kilden
  Bygden, Nord/Karl
  Gården
  Administrationen
  Ledelsen

  Arbejdsmiljø / 8

  Aktuelt / 9-11

  Medarbejdernyt / 12-13
  Ansættelser
  Fratrædelser

  Feedback og nyt / 14

  Nyt fra Kilden
  Kilden er i julehumør og der er pyntet til jul i alle afdelinger.
  Den 25. november havde Kildens børn besøg af bedsteforældre til en eftermiddag med juleklip, gløgg og æbleskiver.
  Tante Andante teatergruppe har været på besøg d. 13. december med sang og musik og bragte smil og julestemning på Kilden.

  Juleaften og nytår:
  Juleaften på Kilden er for de børn der bor på Kilden. Denne
  aften pynter og dækker vi op til alle på Torvet. Vi spiser
  julemad og hører julemusik. Nytårsaften vil blive holdt i
  de enkelte grupper. Den aften er der både bobørn og
  aflastningsbørn. Der vil også blive pyntet op og spist lækker
  mad; en hyggelig aften, hvor aktiviteten vil blive afstemt
  efter hvad børnene finder sjovt.

  Hvad sker der lige nu:
  Der er lagt nyt gulv i Pegasus – et stort arbejde med et virkelig flot resultat.
  Medarbejderne i Pegasus er i gang med at udtænke den bedste mulige måde at indrette gruppen/fællesrummet på, så børnene får mest muligt ud af den nye vandseng og fællesrummet forsat er hyggeligt.
  Der har været gennemgang af Kildens bygninger fra vejle Kommune og det betyder at der bliver træværket (udhæng og stolper) bliver malet. Belægninger på udearealer vil der blive set på om der kan opgraderes på disse.

  COVID-19:
  Vi har ekstra fokus på at forebygge og minimere, at der kommer COVID-19 på Kilden igen.
  Der skal nu bæres mundbind af besøgende der kommer hos os og medarbejderne opfordres til at bruge mundbind når de er i tæt kontakt med børnene.
  Vi har fortsat fokus på:
  At holde afstand, når det er muligt
  Håndvask og afspritning af hænder jf. gældende hygiejneregler
  At vaske/spritte flader af på borde og overflader efter brug
  At lufte ud – 5 min.pr. time cirka
  At anvende almindelig sund fornuft og omtanke

  Nyt fra Bifrost – Bygden (Nord/Karl)
  Siden sidste nyhedsbrev har Corona jo endnu en gang taget sit greb i Danmark. Derfor er planlægningen af den vores julefest desværre gået i stå. Vi har talt med den iderige gæst, der tog initiativ til festen og sammen blev vi enige om at udsætte det til vi igen sikkert kan invitere gæster. Måske kommer der en sommerfest, hvor vi kan være ude og tænde grillen, hvilket vi glæder os til.

  I weekenderne har vi fokus på julehygge. Rundt på afdelingerne er der pyntet med kugler, nisser og juletræer. Vi har afholdt en lille juleafslutning med lækker mad og hygge. Der er blevet bagt forskellige julekager og de kreative er godt i gang med julegaver til familier og pårørende. Dem kan vi desværre ikke løfte sløret mere for i skrivende stund, men vi er sikre på, at vores gæster glæder sig til at give gaverne til dem de holder af.
  Udenfor er hækken blevet vinterbeskåret, hvilket giver en masse lys ind på afdelingerne.
  Et par medarbejdere har fået til opgave med at indrette, så de har i denne uge planlagt en tur til IKEA for at få indkøbt pynt, puder og billeder til afdelingerne for at skabe en mere hjemlig atmosfære.

  På personalefronten arbejder vi i fællesskab hårdt på at sammensætte og oplære en stabil personaleflok.

  Vi har i den forgange uge haft besøg af Socialtilsyn Syd og vi afventer pt. besøgsrapporten.

  Nyt fra Bifrost – Gården
  Sidst i november fik vi sat det hegn op, som danner rammen om vores nye kommende mooncarbane. Nu mangler vi blot at få monteret de fine vejskilte, lave markeringer af vejbaner og hvad vi ellers kan finde på af sjov og ballade derude. Vi satser stærkt på, at banen står klar, når vejret og lyset indbyder til mere udeliv og leg.
  Den 1. december flyttede drillenissen ind og nissen Julius skriver hver dag breve til børnene. Det er med stor spænding, overraskelse og nysgerrighed, at børnene følger med i drillerier og breve. En dag var al mælken pludselig blevet blå og en anden dag var vores fint pyntede juletræ viklet helt ind i toiletpapir – det er noget af en bandit den kære nisse. Huset har duftet af børnenes hjemmebagte pebernødder og deres juledekorationer, med pynt de selv har været med til at hente hjem fra skoven, har prydet spisebordet så fint igennem hele december.
  I december fik vi desværre også en ubuden gæst i huset – Corona fik sig desværre sneget inden for døren. Til trods for der var tale om et større smitteudbrud, blev den dog, med en hurtig indsats, isolation, et stort forbrug af værnemidler, hurtig smitteopsporing og ikke mindst et rigtig fint samarbejde mellem personalet og med alle forældre, hurtigt vist ud af døren igen. Tusind tak for forståelsen og for samarbejdet i den forbindelse.
  I starten af næste år sender vi Emil afsted på praktikvejleder uddannelse, så vi fremadrettet er godt rustet til at modtage nye pædagogstuderende. Vi håber på pr. 1. juni forhåbentligt at kunne byde en ny pædagogstuderende velkommen til Gården. Ift. studerende vil vi lige benytte lejligheden til at lykønske Anja (vores tidligere studerende) med en veloverstået og bestået eksamen i forbindelse med hendes praktik her på Gården.

  Nyt fra Bifrost – Administrationen
  Kære medarbejder. Går du nogensinde glip af vigtige informationer?
  Så husk at tjekke din arbejdsmail hver dag.
  Mange har desværre misset deadline for valg af egen julegave eller overset vejledningen: ”Er du let IT-bruger? - Sådan finder du din arbejdsmail”.

  Der ligger mange ”kladder” i SafetyNet som ikke bliver gjort færdige. Hvis ikke du skal bruge den, så kan du sende en mail til forsikring@vejle.dk, henvise til kladdens sagsnr. og bede om at få den slettet.

  Til forældre til anbragte børn:
  Vi opfordrer jer til at læse orienteringen vedr. forsikringsdækning, som er sendt ud til jer i starten af december fra Familie- og Handicapafdelingen og beder jer om at kontakte dem, hvis I har spørgsmål til brevet og dets indhold.

  Nyt fra ledelsen
  Vi har fornøjelsen af, at byde ordentlig velkommen til vores nye centerleder Birgitte Preuthun. Hun har første arbejdsdag den 4. januar 2022 hos Bifrost, hvilket vi ser meget frem til.

  Derudover et stort velkommen til vores 2 afdelingsledere, Heidi W. Hedelund og Lise D. Bundgaard. De er startet i henholdsvis november og december måned.
  Heidi er ny afdelingsleder på Gården og Lise er ny afdelingsleder på Bygden.

  Nyt fra Arbejdsmiljø
  Den 9. december blev der afholdt en temadag for os arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi havde fokus på henholdsvis arbejdsmiljørepræsentantens og ledelsens rolle samt forventninger til hinanden. Derudover blev der lagt op til en opkvalificering af dagsordenen til fremtidige møder og der var en drøftelse af den fremtidige organisering af arbejdsmiljøorganisationen i Bifrost.
  En god faglig dag med masser af input at tage med sig i det nye år.

  Vi har i Arbejdsmiljøgruppen den 14. december sendt spørgeskemaer ud i hele Bifrost vedr. udfyldelse af den fysiske APV. Det er jeres chance for at blive hørt og for at have indflydelse på de fysiske rammer på arbejdspladsen, så en stor opfordring skal herfra lyde til at få den udfyldt.
  Deadline for udfyldelse: 20. januar 2022.

  Aktuelt
  Der er sendt årshjul ud for både Forældrerådet Bygden/Gården og for Forældrerådet Kilden.

  Forældrerådet Bygden/Gården
  Datoerne er:
  • 22. februar 2022
  • 24. maj 2022
  • 6. september 2022
  • 15. november 2022
  Alle møder afholdes kl. 17.00-19.00.

  Forældrerådet Kilden
  Datoerne er:
  • 1. marts 2022
  • 31. maj 2022
  • 13. september 2022
  • 22. november 2022
  Alle møder afholdes kl. 17.00-19.00.

  Bifrost temadag
  Der blev afholdt en fælles temadag i Bifrost den 23. november. Ledelsen havde udformet et program for dagen, hvor der blev taget udgangspunkt i bl.a. handlingsplanen fra Børne- og Familieudvalget. Det videre arbejde i Bifrost blev drøftet gruppevis ud fra de 5 temaer:
  Ledelse
  Rekruttering og fastholdelse
  Styrket faglighed og kvalitet
  Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø
  Forældresamarbejde og kommunikation

  Det var en positiv medarbejderflok, som deltog engageret og bidrog med mange forskellige og konkrete input, forslag og ideer, som der nu er samlet op på og som vi i Bifrost arbejder videre med.

  Høringssvar vedr. styrket opfølgnings- og dialogsystem
  Børne- og Familieudvalget havde sendt forslag om ”Styrket opfølgnings- og dialogsystem på døgnområdet” i høring. LokalMED i Bifrost drøftede høringsforslaget den 2. december 2021. Inden da havde forslaget også været drøftet i Bifrosts to forældreråd på henholdsvis Kilden og Gården/Bygden.
  Forslaget blev behandlet og et enigt Lokalmed hilser det styrkede opfølgnings- og dialogsystem på døgnområdet velkomment. Derudover blev forskellige sammensætninger af forældreråd/bestyrelser/institutionsråd drøftet. Et samlet LokalMED valgte at anbefale, at der arbejdes videre med en model, hvor man peger på oprettelsen af et Advisory Board (rådgivende udvalg), med deltagelse af forældre, medarbejdere, ledelse og forvaltning/politikere samt eventuelle eksterne interessenter.
  Formålet med oprettelsen af et Advisory Board er blandt mange, at sikre åbenhed om Bifrost, agere sparringspartner, hvor udvalgte temaer kunne behandles til inspiration i driften og udviklingen af Bifrost samt at bidrage til en drøftelse om udviklingen i børn og unge med handicap og området i en bredere forstand.

  Ansættelser – Kilden
  • Majbrit K. er omsorgsmedhjælper – startet 1. dec. (Syvstjernen)
  • Kasper U. er pædagogstuderende – startet 1. dec. (Syvstjernen)
  • Anja N. er SSH og nattevagt – starter 1. januar
  • Carina O. er ergoterapeut og nattevagt - starter 1. januar
  • Maria Å. er SSA og ny nattevagt – startet 4. dec.
  • Berit J. er SSH og ny nattevagt – starter 1. feb.

  Ansættelser – Bygden, Nord/Karl
  • Mahmoud er weekendmakker – starter 21. dec.
  • Frederik er weekendmakker – starter 22. jan.
  • Louise er weekendmakker – starter 21. dec.
  • Maria er weekendmakker – starter 22. dec.
  • Kathrine er pædagog (tidl. Weekendmakker)

  Ansættelser – Familiekontoret
  • Rikke S. Jørgensen er Familiekonsulent – startet 1. dec.
  • Ulla Runge Bertelsen er familiekonsulent – starter 3. jan.


  Fratrædelser – Kilden
  • Louise K. (nattevagt) – stopper 31. dec.
  • Valdis (nattevagt) – stopper 31. januar
  • Barbara U. (nattevagt) – stopper 31. dec.
  • Anette (nattevagt) – stopper 31. dec.

  Fratrædelser – Bygden, Nord/Karl
  • Natascha – stopper 31. dec.

  Nyhedsbrev
  Har du feedback og/eller en historie til næste nyhedsbrev?
  Bidrag til nyhedsbrevet sendes til Ditte S.V. Gormsen på mail: disgo@vejle.dk (husk at skrive ”nyhedsbrev” i emnefeltet).

 • Nyhedsbrev nr. 3 - februar 2022

  Dette er tredje udgave. Intentionen er at udsende nyhedsbrevet 6-8 gange årligt. Vi håber, at indholdet vil være interessant for forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil løbende tilpasse form og indhold i nyhedsbrevet efterhånden, som vi får feedback.
  Hvis du har indhold du tænker kunne være interessant at dele i nyhedsbrevet, er du velkommen til at sende en mail til ledelsessekretær i Bifrost, Ditte Skaurup Vedel Gormsen på disgo@vejle.dk.
  God fornøjelse med læsningen.
  Hør, har i for resten set vores nye film om Bifrost?
  Den ligger på vores hjemmeside www.bifrost.vejle.dk under "Om Bifrost".

  Centerleder
  Birgitte B. Preuthun

  Indholdsfortegnelse
  Nyt fra Bifrost / 2-8
  Kilden
  Bygden, Nord/Karl
  Gården
  Administrationen
  Familiekontoret
  Bygden, Mælkevejen

  Arbejdsmiljø / 9

  Nyt fra ledelsen / 10

  Omstrukturering – Storebjørn / 11
  Forældrerådet / 11

  Medarbejdernyt / 12-13
  Ansættelser
  Fratrædelser

  Feedback og nyt / 14

  Nyt fra Kilden
  Vi havde en stille og hyggelig juleaften med de faste bobørn og vi er kommet godt ind i det nye år.
  Henover nytåret var der fuldt booket op med aflastningsbørn i alle afdelinger og alle havde en fest på hvert deres niveau.
  Vi er i gang med planlægning af sommerferie for aflastningsbørnene. Der er altid udfordringer forbundet hermed, men vi forsøger at imødekomme flest mulige ønsker.
  Kilden afholder fællesmøde for alle medarbejdere på Kilden, hvor vi får besøg af Steen H. Hansen, som vil fortælle om hvordan vi med sansemotorikken som indgangsvinkel kan sikre os, at de børn/unge vi arbejder med, får opfyldt deres behov for nærvær og berøring i det professionelle arbejde. Han vil ligeledes fortælle om hvordan vi giver børnene mulighed for at skabe dybe relationer/venskaber og hvordan vi skal være skarpe på de små tegn, hvor de inviterer til kontakt.
  Kilden har fået bevilliget penge til nye lofter i Pegasus og Syvstjernen. I den forbindelse vil der også blive malet indenfor på hele Kilden., hvilket vi glæder os meget til. Vi kender desværre ikke den endelige dato for opsætning og malerarbejdet, men informerer selvfølgelig ud omkring dette, når der foreligger en plan.
  Der vil i løbet af foråret blive lavet et mindre kontor på/ved Torvet, hvor der vil blive indrettet 2 pladser til administrativt arbejde.
  Der er indkøbt store krukker til indgangsdørene, så det hele kommer til at se lidt mere indbydende ud, når vi får plantet blomster i dem.

  Kilden – skole
  Kildens skole er et dagtilbud for de børn og unge, som bor eller er i aflastning på Kilden. Et tilbud for dem, hvor en køretur med taxa er for ressourcekrævende for barnet og/eller rammerne (antal elever, støj, tid) kan tilpasses og udvikles nemmere i takt med det enkelte barns ressourcer.
  Den nuværende skoleansvarlige er Maria Ringer Westphal. Opgaverne består blandt andet af at mødes med 2 lærere fra Skovagerskolen, hvor de planlægger temaer for næste periode i sæsonerne, har dialog og evalueringer på det forgangne forløb, tanker omkring det enkelte barns kompetencer og hvordan vi i fællesskab kan understøtte børnenes udvikling og trivsel i skoletiden.
  Hun har udformet skoleskemaer, hvor forudsigelighed, genkendelighed og struktur samt sansemotorik tænkes ind. Der er nogle faste punkter i løbet af en skoledag fx morgensamling, hvor de synger dagen i gang, hvert barn bliver nævnt i "goddag"-sangen og de snakker om ugedag, vejret og dagens program, præsenteret på hver deres tavle. Hver dag har de en aktivitet enten musik, wellness eller kreativ udfoldelse, hvor de bl.a. laver fuglekugler, hvor børnene er med i processen igennem deres sanser.
  Lige pt. Har Kildens skole budt vinteren velkommen og været kreative samtidig med, at de har sørget for at fuglene fik lidt godter. Derudover skal de den kommende fredag "trylle" snemænd frem. Snemændene er lavet af trylledej med fodaftryk.

  Nyt fra Bygden (Nord/Karl)
  Siden sidst har afdelingerne Nordstjernen og Karlsvognen været præget af Corona.
  Både gæster og personale har været ramt og har efterladt afdelingerne lidt tommere end normalt. Op mod 80% af det faste personale har været smittet samtidigt.
  Medarbejderne har været rigtig hjælpsomme for at få tingene til at gå op og har tilbudt sig der, hvor der er opstået huller pga. COVID-19 relateret sygdom.
  Det betyder rigtig meget for afdelingen, at vi står sammen og hjælper til, så både aflastningsophold og arbejdsdage bliver gode oplevelser. Tusind tak for det.
  Også tak til jer forældre der har haft forståelse for den situation vi har stået i.
  Vi siger forhåbentlig snart permanent farvel til denne og glæder os til et snarligt forår, med sol og mindre sygdom på vej.
  Der har heldigvis også været meget at glæde sig over i den forgangne periode, for de gæster og personaler, der er sluppet uden om.
  Vores indkøb af aktivitetsting er begyndt at ankomme. Vi har allerede nu haft stor glæde af vores nye 0-1 kontakter samt yatzy.

  Vi har også fået:
  • Mange kreating til at lave krympeplast, vinduesmaling og meget andet, så der kan komme gang i de kreative værksteder
  • Kæmpeklodser, som flere af vores gæster allerede har afprøvet og godkendt
  • En faldskærm til fællesleg, kæmpe klodsmajor, dåsekast, sæbeboblemaskine og flere udendørs aktiviteter
  Så vi glæder os til vejret vender og vi kan komme i gang med at lege.

  Nyt fra Gården
  Fastelavn og ikke mindst MGP står på aktivitetsprogrammet den næste tid her på Gården. Børnene skal ud og finde grene til fastelavnsris, der skal prydes med farver og fine udklip. Gården skal pyntes og fastelavnstønden skal gøres klar til det helt store slag. Derudover er flere af børnene allerede begyndt at tale om MGP. Sidste års MGP fest har sat spor i hukommelsen og forventningerne til en rigtig hyggelig aften i musikkens tegn, er der allerede skruet godt op.
  Dagene bliver langsomt længere og inden vi får set os om står foråret for døren. Vi er begyndt at tage hul på forberedelserne til foråret i sansehaven. Vi skal til at have gjort plads til nye planter og krydderurter, der dufter dejligt, solsikker der vokser højere end hegnet og velsmagende jordbær, vi kan gå og nippe af.
  Vi vil samtidig tage et kig på vores eksisterende have ved trampolinen – den vil vi gerne have opdelt i nogle zoner, så de børn, der har behov herfor, har mulighed for at trække sig og dermed stadig kan være en del af haven og udelivet på trods af ”vild leg” andet steds i haven.
  Første skridt til den nye mooncar bane er taget. Vi er ved at undersøge andre muligheder for køretøjer end blot mooncars – bl.a. løbe- og balancecykler, cykler med både 2 og 3 hjul. Dette så også de korte ben kan få glæde af vores nye baneområde. Sanserne får samtidig også deres plads på banen, fx via ”forhindringer” i form af højbede prydet med krydderurter og blomster.
  Vi har budt og byder velkommen til 7 nye børn i løbet af februar og marts. Vi har i januar sagt farvel til 2 børn. Vi ønsker dem alt det bedste ud i ungdomslivet.
  Emil er netop begyndt at læse på praktikvejleder uddannelsen. Det betyder vi pr. 1. juni kan byde velkommen til en pædagogstuderende her på Gården. Det ser vi helt bestemt frem til.

  Nyt fra Administrationen
  En af vores mangeårige medarbejdere, Marianne Christoffersen, har valgt at søge nye udfordringer og stopper derfor ved udgangen af februar måned. Vi er kede af at miste hende, men ønsker hende al godt i fremtiden. Vi har slået stillingen som økonomimedarbejder hos Bifrost op og er derfor i fuld gang med at finde en erstatning for hende.
  Grundet travlhed i Administrationen vil der ikek blive faktureret for kost og aktiviteter for 1. kvartal. De vil først blive faktureret sammn med 2. kvartal.

  Nyt fra Familiekontoret
  Familiekontoret har i starten af 2022 fået to nye Familiekonsulenter, Ulla Runge Bertelsen og Rikke Skov Jørgensen. De er begge erfarne og dygtige pædagoger inden for det specialpædagogiske felt. Ulla har en specialviden inden for sprog- og kommunikation, hvor Rikke er Certificeret Sorgvejleder.
  Familiekontoret arbejder fortsat på den øgede superviserende rolle på afdelingerne i Bifrost, lige nu på Bygden, afdeling Mælkevejen og Storebjørn. Sanne og Charlotte deltager pt. i p-møder, hvor der hver gang er et barn i fokus med henblik på at anskue barnets ressourcer, interesser og motivation (NUZO). Derudover har vi øje for, at støtte medarbejderne i, at møde barnet med en viden om barnets forudsætninger og udfordringer (Det neuropædagogiske børnesyn). Fremadrettet skal Charlotte og Sanne også være med i praksis på begge afdelinger og bl.a. støtte op omkring implementeringen af ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation).

  Vi har den seneste måned også arbejdet intenst på at udvikle et nyt ydelseskatalog, hvor det nu gennem Familiekontoret er muligt at tilgå kursus, faglig sparring, supervision eller vidensformidling i emner som:
  Sorg og krise
  Det specialpædagogiske forældresamarbejde
  Autisme
  ADHD/ADD
  Neuropædagogik
  Sprog og kommunikation
  ASK
  Struktur
  Arousal
  LA2
  Handicapforståelse
  PDA, mm.
  Dette kan både bruges internt i Bifrost, men også eksternt af Vejle Kommune.
  Ligeledes har vi udarbejdet nyt og spændende indhold og materiale til vores KU-Kurser internt i Bifrost, og I kan her i foråret glæde jer til vores kommende kurser i henholdsvis Neuropædagogik, ASK, Autisme, sprog og kommunikation og Anerkendende systemisk tænkning. Medarbejderne i Bifrost må meget gerne tage kontakt til nærmeste leder eller Familiekonsulenterne ved ønsket om at deltage i et kursus.
  Vi glæder os til at supervise og samarbejde med flere afdelinger i Bifrost fremadrettet.

  Nyt fra Mælkevejen
  Velkommen til vores nye bobarn. Det er forløbet rigtig godt og alle er ved at lære hinanden at kende. Pædagog Sandra Buchgreitz har flyttet afdeling fra Storebjørn til Mælkevejen i forbindelse med det nye bobarns indflytning.
  Et andet barn er flyttet ud her først i januar. Mælkevejens personale har i begyndelsen af januar haft arbejdsdage på barnets nye bosted, således at barnet kan falde godt til. Dette er også forløbet godt. Vi skal hilse fra familien og sige tak for denne gang.
  Corona har holdt sit indtog på Mælkevejen. 3 børn har været smittet og derudover flere voksne. De fleste er nu ved at være raske, alle har haft det godt efter omstændighederne og vi passer alle på hinanden. Der bliver ydet en ekstraordinær indsats fra alle, for at få enderne til at nå sammen og vi har arbejdet med isolation med omtanke og omsorg.
  Flere medarbejdere på Mælkevejen har været ramt af sygdom, så vi har været lidt reducerede i antal. Det kan gå ud over information og opgaver, når vi er færre til at løse opgaver, men vi har haft god assistance fra fagligt dygtige vikarer fra et vikarbureau.
  Vi arbejder fortsat med indflydelse og kommunikation. Det går godt med vores nye kommunikationstavler og langt de fleste børn har taget dem til sig med bravur, så vi allerede er ved at videreudvikle og finde nye tegn og ord. Der foregår en masse dialoger og børnene er gode til at fortælle os, hvad de gerne vil tale om. Vi har et stillingsopslag ude og håber på at ansætte en eller flere med opstart den 1. marts 2022.

  Nyt fra arbejdsmiljø
  Vi havde valg til ny arbejdsmiljørepræsentant i perioden december – januar. 4 medarbejdere havde stillet op og Christa Horsmark blev valgt som ny arbejdsmiljørepræsentant på Kilden. Tillykke med det.
  Derudover har AMR gruppen udsendt en APV (arbejdspladsvurdering) om det fysiske arbejdsmiljø. Alle medarbejdere har fået et elektronisk spørgeskema, som de har haft ca 1½ måned til at svare på. Vi, i AMR gruppen, vil behandle svarene og derefter tage handling på de udfordringer, der måtte være.
  Som i husker, var der en konkurrence med præmier til de afdelinger med procentvis flest besvarelser. Resultatet blev fordelt således:
  Pavillonen: 60%, Administrationen: 75% og Familiekontoret: 72%
  Gården: 42,1%, Bygden: 42,6% og Kilden: 45,3%
  Stort tillykke til vinderne af konkurrencen, som blev Administrationen og Kilden. Godt gået.

  Trivselsmåling
  Derudover er der i starten af februar sendt en trivselsmåling ud til medarbejdere i Bifrost. Ifølge handleplanen skal der sendes en ud hvert år i de næste 3 år.
  Vi håber at i vil prioritere at få svaret på den, da den skal give os et billede af, hvor vi er i organisationen lige nu, og hvad vi skal sætte fokus på for at komme i mål med vores indsats.
  Målingen løber over 3 uger fra den 7. februar til den 28. februar 2022.

  Nyt fra ledelsen
  For de af jer, som jeg endnu ikke har haft fornøjelsen af, at hilse på, så hedder jeg Birgitte B. Preuthun og jeg er ny Centerleder i Bifrost. Jeg har været her i en måneds tid nu og er fortsat nysgerrig på hvordan organisationen fungerer og er skruet sammen. Selvom jeg er ny i Bifrost, så kender jeg Vejle kommune rigtig godt.
  Jeg er blevet taget rigtig godt imod og jeg ser frem til at møde ind hver dag.

  Omstruktureringsproces vedr. Storebjørn
  Vi har igangsat en omstruktureringsproces, som indebærer, at børn og personale på Storebjørn bliver flyttet ud på de andre afdelinger på Bygden. Baggrunden for denne beslutning bunder bl.a. i, at det flere gange er blevet påpeget, at vores fysiske rammer ikke er tidssvarende eller tager hensyn til vores målgruppe af børn/unge. Udover at tilgodese vores børn/unge, vil en renovering af de fysiske rammer, også medføre en forbedring af arbejdsmiljøet og fagligheden. Vi samler dermed vores dygtige medarbejdere og bygger et stærkt hold.
  Vi forsøger at inddrage medarbejderne i det omfang det kan lade sig gøre og forældrene til de børn der skal flyttes, er på nuværende tidspunkt orienteret. Hensigten er, at processen er overstået den 23. februar 2022.

  Nyt fra Forældrerådet
  Dorthe fra forældrerådet på Bygden/Gården udtaler:
  ”Forældrerådet består af forældre med børn på Bygden og Gården. Vi holder møder ca. 4 gange om året med ledelsen, hvor vi får en orientering om hvad der er sket siden sidst og hvilke ting der er i støbeskeen. Her kan vi bringe stort og småt op, som vi synes er godt eller hvis der er noget som undrer os. Så henvend dig gerne, hvis du har noget, som du synes skal drøftes lidt bredere. Vi kunne også godt bruge nogle flere i forældrerådet, så hvis du har lyst til at være med, vil du være meget velkommen til at melde dig til vores formand Jan Kristensen på mail: jkmmsp@gmail.com”.

  Ansættelser – Kilden
  Mai R. er pædagog/Diakon og arbejder aften/nat – startet 24. januar
  Malene B. arbejder nat – starter 1. marts
  Betina B. er SSH og arbejder dag/aften – startet 1. februar
  Kenny er SSA og arbejder aften – startet 1. februar
  Anja N. er SSH og arbejder nat – startet 1. januar
  Mathilde S. er Fysioterapeut og arbejder dag/aften - startet 18. januar

  Ansættelser – Bygden, Nord/Karl
  Sofie er SSA og ansat som vikar. Hun læser til sygeplejerske – startet medio januar
  Helle er pædagog – starter 1. marts
  Maria er weekendmakker – startet medio januar
  Silje er weekendmakker - startet medio januar
  Sidsel er pædagog og ansat som vikar – startet ultimo december

  Ansættelser – Gården
  Tharany er ergoterapeut - starter ultimo februar
  Gylxhan er under uddannelse som socialrådgiver. Ansat som weekendmakker - startet i januar
  Muhammed er omsorgsmedhjælper og nattefe – startet i januar
  Annerikke er pædagog og på vej ind i lærerstudiet. Ansat som tilkaldevikar – startet i februar

  Fratrædelser – Kilden
  Amina er pædagog – fratrådt 1. februar.

  Fratrædelser – Bygden, Nord/Karl
  Mahmoud – fratrådt i december
  Mejse – fratrådt ultimo januar
  Elias - fratræder medio februar. Han fortsætter dog som vikar

  Nyhedsbrev
  Har du feedback og/eller en historie til næste nyhedsbrev?
  Bidrag til nyhedsbrevet sendes til Ditte S.V. Gormsen på mail: disgo@vejle.dk (husk at skrive ”nyhedsbrev” i emnefeltet).