Værdiugen 2019

Neuropædagogik og faglighed i fokus

Anbefal denne side:

I forlængelse af Bifrosts årlige tema/værdiuge, så har fokus denne gang været på faglighed og specifikt hjernen. Baggrunden for dette fokus har været en beslutning om, at Bifrosts samlede organisation implementerer Neuropædagogik. At valget netop er faldet på Neuropædagogik har flere årsager; den tilbyder en systematisk tilgang til udredning, den fokuserer på hvad barnets nærmeste udviklingszone er og tilpasser dermed den pædagogiske handling til barnet. Derudover så bidrager Neuropædagogikken til at Bifrost får et ”sprog” som er fælles for hele organisationen.

Temaugen har som sagt, haft udgangspunkt i hjernen. Overalt på alle afdelinger har der været udsmykninger som afspejler hvilke overvejelser medarbejderne har gjort sig mens der er arbejdet med børnene. Alt sammen er blevet dokumenteret via fotos og disse afspejler såvel faglighed som morsomheder. Ugens højdepunkt har så været en temadag for den samlede organisation. Denne gav muligheder for at kunne diskutere udvalgte emner på baggrund af oplæg fra interne oplægsholdere. Oplæggene indeholdt alle udvalgte emner indenfor Neuropædagogikken.
Slutteligt var der revy. En revy som såvel gav anledning til smil, som til refleksion over egen praksis. Nogle af de vigtigste elementer som jeg fik med fra revyen, var fokus på ”forforståelser” – et begreb der dækker over at jeg inden mødet med barn/forældre/kollega, allerede kan have en fasttømret holdning. Denne holdning kan være opstået af oplevelser o.a… En anledning til forforståelser er især vores daglige dialog med hinanden; ”sproget skaber virkeligheden” udtrykker præcist hvordan forforståelser opstår. Revyen gav os fine eksempler herpå og hvordan vi via nysgerrigheden kan komme disse til livs.
En rigtig god uge, som har bidraget yderligere til Neuropædagogikkens implementering.

Velkomst v/Lars Jarle Mikkelsen
Oplæg v/Sanne og Louise
Planche finmotorik
Oplæg v/Sanne og Louise