CUS

Center for Udvikling og Supervision er et 3-årigt projektsamarbejde mellem Bifrost, tre andre døgninstitutioner; Børne og Unge Center Vejle Fjord, Fårupgård Ungecenter, Brummersvej Børne- og Ungdomspension og Familieplejen i Vejle Kommune.

Med deltagelse i projektet CUS er Bifrost med til at styrke plejefamiliernes kompetencer gennem en øget tilgang til et specialiseret fagligt miljø. Projektet består af tre aktiviteter til plejeforældre, som Bifrost og de tre andre døgninstitutioner byder ind på med specialiseret fagpersonale:

  • Individuel specialiseret støtte og supervision til plejeforældre
  • Undervisning til plejeforældre
  • Akuttelefon uden for Familieplejens normale åbningstid til plejeforældre

CUS er en indsats, der skal gøre en forskel for plejefamilier og deres anbragte børn i Vejle Kommune. Når anbragte børn og unge trives og ikke oplever afbrudte anbringelser, vil de have større mulighed for at udvikle en selvstændig tilværelse, der gør dem i stand til at indgå konstruktivt i sociale fællesskaber i deres voksenalder og dét er vores fælles vision på døgninstitutionerne og i Familieplejen i Vejle Kommune.
I videoen kan du se en kort præsentation af projektteamet og støttemulighederne, der gives til pleje- og aflastningsfamilier i Vejle Kommune.
Læs mere om CUS på Familieplejens hjemmeside: