SIBS

Information til forældre om indsatsen SIBS-Projektet, målrettet søskende til børn med handicap (mellem 8 og 16 år)

I alle familier er det vigtigt at tale sammen om tanker og følelser. I familier, hvor der er et eller flere børn med handicap, er det særligt vigtigt for søskendes trivsel, at der tales åbent om de udfordringer, børnene møder, og om de tanker og følelser, de har.
Samtidig kan kommunikationen være særligt sårbart i disse familier.
Som forælder kan du være i tvivl om, hvordan du bedst muligt taler med dit barn om de måske svære emner. På samme måde kan dit barn være bange for at bekymre jer forældre endnu mere med dets tanker og følelser.
At føle sig hørt og forstået bidrager til børns mestring af deres situation.

 

Indsatsen SIBS-Projektet

I SIBS-forløbet arbejder I målrettet med kvaliteten af kommunikationen i jeres familie. Indsatsen er en forebyggende gruppebaseret indsats, der arbejder med barnets tanker og oplevelser som søskende til et barn/børn med handicap.
Samtidig undervises du som forælder i teknikker til at kommunikere med barnet om det, der er svært.

 

Praktisk information omkring SIBS-Projektet.


Indsatsen SIBS er udviklet i Norge og er en forkortelse af Siblings.
I Danmark er Socialstyrelsen nu, på baggrund af positive erfaringer, ved at implementere forløbet, og undersøge hvordan vi får det bedste SIBS-forløb i Danmark.
Derfor vil der sideløbende med hvert forløb, være en evalueringsproces, som vi håber i vil deltage i. 

Et forløb varer seks timer og vil fordele sig over to hverdage.
På holdet deltager søskende til børn med handicap og den ene forælder. Det er den samme forælder, der deltager gennem hele forløbet.
Der vil være tidspunkter, hvor I er opdelt i hhv. forældregruppen og børnegruppen, og tidspunkter, hvor barn og forælder taler sammen i par ud fra spørgsmål, som barnet er kommet frem til i børnegruppen. I de samtaler skal I som forældre øve jer i at bruge de teknikker, som I lærer i forældregruppen.

Oversigt over indhold på de to gruppedage

Målet for deltagelse i forløb


Målet for børnegruppen er, at børnene hjælpes til at tale om deres oplevelse af at være søskende til et barn med handicap. De støttes i at formulere spørgsmål til forældrene, som er udgangspunkt for de fælles sessioner. Målet for forældregrupperne er, at I som forældre opnår og træner praktiske redskaber til, hvordan I kan lytte og vise interesse og forståelse for, hvordan barnet tænker og føler i forhold til sin søskendes handicap.

 

Information til barnet med handicap


Det kan være en god idé at fortælle barnet/børnene med handicap, hvad I og deres søster eller bror skal deltage i.
Som forælder ved I bedst, hvad og hvor meget I kan sige til jeres barn/børn, men I kan eventuelt fortælle dem:
- Det kan nogle gange være svært for bror/søster at sætte ord på, hvordan det føles at være i en familie, hvor der er en,
der har et handicap. I SIBS skal forældre øve sig i at lytte, og børn skal øve sig i at fortælle om deres følelser og
de tanker og spørgsmål, der kan være forbundet med at have en søskende med et handicap.
- At I vil fortælle om, hvad I har lært, når I kommer hjem fra SIBS. I kan fx fortælle, hvordan I har lært at vise, at I lytter,
og børn kan fortælle, om det har været sjovt at møde andre, der også har en søskende, der har et handicap.
- Hvis det er vigtigt for jeres barn, kan I fortælle, at alle, der går på SIBS, har tavshedspligt og derfor ikke fortæller noget
videre, som de hører om andre.

Ønsker du at vide mere

Hvis du ønsker at vide mere om SIBS-Projektet, eller har spørgsmål til deltagelse i projektet, er du velkommen til at sende en mail på sibs@vejle.dk